Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh kiểm tra hoạt động Công đoàn và tài chính công đoàn năm học 2020-2021
Cập nhật: 28/04/2021 - đọc: 158 lần

Thực hiện chương trình công tác năm học 2020-2021, từ ngày 22-26/4/2021, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Kim Hoàng – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động Công đoàn và tài chính công đoàn của 12 CĐCS năm học 2020-2021.

Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS đã tiếp nhận và triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên, duy trì thường xuyên chế độ họp BCH, UBKT đầy đủ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; tổ chức hội nghị viên chức, người lao động hàng năm; công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi cho CBNGNLĐ, kịp thời thăm hỏi, động viên CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ổn định công tác…

                  UBKT Công đoàn ngành kiểm tra hoạt động công đoàn Trường THPT Trần Quang Diệu

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, về cơ bản các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu…

Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục của một số CĐCS như: biên bản các cuộc họp BCH, tổ công đoàn còn chung chung; kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn còn hạn chế; bảng chấm điểm tổ công đoàn chưa nêu minh chứng cụ thể; quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn còn thiếu tính cập nhật, chưa phù hợp với điều kiện thực tế…

      CĐGD Bình Định

Các tin khác của Hoạt động :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: