Thông báo
Thông báo kết quả quyên góp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2017
Ký hiệu: Số 21/TB-CĐN, ngày 26/4/2017
Ngày cập nhật: 26/04/2017
Số lần xem: 4

Giấy mời Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017
Ký hiệu: 16/GM-CĐN ngày 10/4/2017
Ngày cập nhật: 10/04/2017
Số lần xem: 52

V/v thống kê danh sách cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên chưa được tôn vinh năm 2017
Ký hiệu: Số: 11/CĐN, ngày 09 tháng 3 năm 2017
Ngày cập nhật: 10/03/2017
Số lần xem: 15

Lịch thi đấu giải cầu lông cán bộ-giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2017
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 02/02/2017
Số lần xem: 45

Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017
Ký hiệu: 03/QĐ-CĐN ngày 13/01/2017
Ngày cập nhật: 16/01/2017
Số lần xem: 39

Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016
Ký hiệu: số 01 và 02/QĐ-CĐN ngày 13/01/2017
Ngày cập nhật: 16/01/2017
Số lần xem: 30

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ LŨ, LỤT
Ký hiệu: 74/TB-CĐN, ngày 25/11/2016
Ngày cập nhật: 29/11/2016
Số lần xem: 35

Phát động tham gia cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới
Ký hiệu: Số 47/CĐN, ngày 27/7/2016
Ngày cập nhật: 27/07/2016
Số lần xem: 21

Tham gia giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn với CNVCLĐ
Ký hiệu: 46/CĐN ngày 25/6/2016
Ngày cập nhật: 26/07/2016
Số lần xem: 22

Thông báo kết quả quyên góp quỹ " Mái ấm Công đoàn" năm 2016
Ký hiệu: Số 37/TB-CĐN, ngày 10/5/2016
Ngày cập nhật: 28/06/2016
Số lần xem: 30

Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm học 2015-2016
Ký hiệu: 13/HD-CĐN ngày 16/5/2016
Ngày cập nhật: 16/05/2016
Số lần xem: 60

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỘI THI TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH BÌNH ĐỊNH – NĂM 2016
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 29/02/2016
Số lần xem: 377

Quyết định hỗ trợ cán bộ, giáo viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của Ban Thường vụ CĐGD tỉnh
Ký hiệu: Số 02/QĐ-CĐN, ngày 20/01/2016
Ngày cập nhật: 01/02/2016
Số lần xem: 48

Quyết định hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Ký hiệu: Số 11/QĐ-LĐLĐ, ngày 29/01/2016
Ngày cập nhật: 01/02/2016
Số lần xem: 25

Quyết định hỗ trợ nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2015-2016
Ký hiệu: 39/QĐ-CĐN ngày 14/10/2015
Ngày cập nhật: 14/10/2015
Số lần xem: 22

Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu Đề án 343
Ký hiệu: 30/QĐ-CĐN ngày 22/9/2015
Ngày cập nhật: 22/09/2015
Số lần xem: 142

Thông báo kết quả quyên góp quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2015
Ký hiệu: 27/TB-CĐN, ngày 26/4/2015
Ngày cập nhật: 21/05/2015
Số lần xem: 48

Quyết định Hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nhân Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2015
Ký hiệu: 14/QĐ-CĐN ngày 26/4/2015
Ngày cập nhật: 27/04/2015
Số lần xem: 77

Kết quả Hội thi khéo tay ngành Giáo dục Bình Định năm 2015
Ký hiệu: 09/QĐ-CĐN ngày 08/3/2015
Ngày cập nhật: 09/03/2015
Số lần xem: 99

Thông báo kết quả giải Bóng chuyền-Cầu lông CBCC ngành GDĐT Bình Định năm 2015
Ký hiệu: 193/TB-SGDĐT ngày 10/02/2015
Ngày cập nhật: 11/02/2015
Số lần xem: 35

Quyết định hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị đau bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
Ký hiệu: 01/QĐ-CĐN ngày 2/2/2015
Ngày cập nhật: 05/02/2015
Số lần xem: 36

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 101/TL-BTC ngày 12/12/2014
Ngày cập nhật: 23/01/2015
Số lần xem: 46

Hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nhân Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Ký hiệu: 87/CĐN ngày 11/12/2014
Ngày cập nhật: 11/12/2014
Số lần xem: 66

Quyết định Hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị đau bệnh hiểm nghèo đợt 1 năm 2014
Ký hiệu: 09/QĐ-CĐN ngày 27/4/2014
Ngày cập nhật: 26/04/2014
Số lần xem: 44

Hỗ trợ, trợ cấp khó khăn cho Nhà giáo và người lao động
Ký hiệu: 96/CĐN, ngày 04/9/2013
Ngày cập nhật: 04/09/2013
Số lần xem: 30

Mẫu đơn xin gia nhập vào Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Định
Ký hiệu: CĐN
Ngày cập nhật: 01/03/2013
Số lần xem: 3657

Một số yêu cầu thực hiện đề tài sáng kiến- kinh nghiệm năm học 2012-2013.
Ký hiệu: Số : 148 /SGDĐT-VP
Ngày cập nhật: 18/02/2013
Số lần xem: 600

Quyết định chi hỗ trợ cán bô giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trong dịp Tết Quý Tỵ
Ký hiệu: Số 12/QĐ-CĐN
Ngày cập nhật: 29/01/2013
Số lần xem: 56

Thông báo Kết quả quyên góp hỗ trợ CBGV – HS vùng khó khăn và đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm học 2012-2013
Ký hiệu: Số: 171 / CĐN
Ngày cập nhật: 06/12/2012
Số lần xem: 95

Kết quả sáng kiến kinh nghiệm ngành GD-ĐT năm 2011
Ký hiệu: 1691/QĐ-SGDĐT, ngày 02/11/2011
Ngày cập nhật: 28/12/2011
Số lần xem: 202

Giới thiệu Website Công đoàn giáo dục Bình Định
Ký hiệu: Số: 73 /CĐN
Ngày cập nhật: 06/11/2009
Số lần xem: 67

Mỗi ngày một cuốn sách
Hai tuồng hát bội
Danh ngôn

Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được

Herrert Spencer
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: