Giáo dục
quy định, sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục, đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021
Ký hiệu: số: 2214/SGDĐT-GDTrH
Ngày cập nhật: 13/11/2020
Số lần xem: 12

công văn vận động hỗ trợ giáo viên học sinh vùng khó khăn năm học 2020-2021
Ký hiệu: số 2287/SGDĐT-VP
Ngày cập nhật: 13/11/2020
Số lần xem: 4

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020- 2025.pdf
Ký hiệu: 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020
Ngày cập nhật: 09/11/2020
Số lần xem: 14

Chương trình phối hợp giữa Sở giáo dục & Đào tạo Bình Định và Công đoàn ngành giáo dục năm học 2020-2021
Ký hiệu: 1969/CTr-SGDĐT-CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2020
Số lần xem: 22

Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: 32/2020/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/09/2020
Số lần xem: 13

Thông tư Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Ký hiệu: 24/2020/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Số lần xem: 13

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu: 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Số lần xem: 13

Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ký hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Số lần xem: 4

Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học
Ký hiệu: 28/2020/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 14/09/2020
Số lần xem: 2

Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ký hiệu: 2084/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 29/07/2020
Số lần xem: 23

Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020
Ngày cập nhật: 03/06/2020
Số lần xem: 13

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Ký hiệu: 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020
Ngày cập nhật: 25/05/2020
Số lần xem: 6

Bộ GDĐT ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Ký hiệu: 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020
Ngày cập nhật: 05/05/2020
Số lần xem: 10

Về việc Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
Ký hiệu: 1366/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/4/2020
Ngày cập nhật: 24/04/2020
Số lần xem: 12

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT
Ký hiệu: Công văn 1113/BGDĐT - GDTrH ngày 30/3/2020
Ngày cập nhật: 03/04/2020
Số lần xem: 20

hướng dẫn về dạy học qua internet, trên truyền hìnhđối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.
Ký hiệu: 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020
Ngày cập nhật: 27/03/2020
Số lần xem: 14

Thông tư Ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Ký hiệu: 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019
Ngày cập nhật: 09/01/2020
Số lần xem: 63

Hướng dẫn công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2023
Ký hiệu: 22-HD-CĐN ngày 15/11/2019
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Số lần xem: 39

Triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó khăn năm học 2019-2020
Ký hiệu: 2073/SGDĐT-VP ngày 24/10/2019
Ngày cập nhật: 25/10/2019
Số lần xem: 54

Điều lệ giải Bóng chuyền và Cầu lông cán bộ - giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2020
Ký hiệu: 3804/QĐ-SGDĐT , ngày 16/10/2019
Ngày cập nhật: 17/10/2019
Số lần xem: 52

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
Ký hiệu: 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019
Ngày cập nhật: 29/08/2019
Số lần xem: 17

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025
Ký hiệu: 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019
Ngày cập nhật: 29/08/2019
Số lần xem: 14

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 04/06/2019
Số lần xem: 22

Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Ký hiệu: 06/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019
Ngày cập nhật: 19/04/2019
Số lần xem: 74

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Ký hiệu: 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019
Ngày cập nhật: 29/03/2019
Số lần xem: 18

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ký hiệu: 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019
Ngày cập nhật: 22/03/2019
Số lần xem: 28

Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.
Ký hiệu: 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019
Ngày cập nhật: 13/02/2019
Số lần xem: 17

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
Ký hiệu: 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018
Ngày cập nhật: 08/01/2019
Số lần xem: 52

Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
Ký hiệu: 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018
Ngày cập nhật: 08/01/2019
Số lần xem: 36

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018
Ngày cập nhật: 09/10/2018
Số lần xem: 24

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Ký hiệu: 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018
Ngày cập nhật: 09/10/2018
Số lần xem: 33

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Ký hiệu: 19/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018
Ngày cập nhật: 08/10/2018
Số lần xem: 12

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ký hiệu: 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018
Ngày cập nhật: 04/09/2018
Số lần xem: 71

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục
Ký hiệu: Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT
Ngày cập nhật: 20/08/2018
Số lần xem: 588

Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Ký hiệu: 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018
Ngày cập nhật: 10/08/2018
Số lần xem: 68

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
Ký hiệu: 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018
Ngày cập nhật: 13/07/2018
Số lần xem: 57

Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ký hiệu: 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017
Ngày cập nhật: 28/02/2018
Số lần xem: 29

Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Ký hiệu: 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018
Ngày cập nhật: 21/02/2018
Số lần xem: 13

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ký hiệu: 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017
Ngày cập nhật: 28/08/2017
Số lần xem: 31

Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ký hiệu: 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017
Ngày cập nhật: 19/07/2017
Số lần xem: 100

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT...
Ký hiệu: Số: 15/2017/TT-BGDĐT, ngày 9 tháng 6 năm 2007
Ngày cập nhật: 27/06/2017
Số lần xem: 117

V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp
Ký hiệu: Số 887/SGDĐT-VP, ngày 19 tháng 5 năm 2017
Ngày cập nhật: 22/05/2017
Số lần xem: 25

Điều lệ giải Bóng chuyền và Cầu lông cán bộ - giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2017
Ký hiệu: 4460/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2016
Ngày cập nhật: 17/11/2016
Số lần xem: 81

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và thực hiên Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị trong ngành từ năm học 2016-2017
Ký hiệu: 1576/SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2016
Ngày cập nhật: 12/09/2016
Số lần xem: 41

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục
Ký hiệu: 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016
Ngày cập nhật: 09/09/2016
Số lần xem: 176

Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm 2016
Ký hiệu: 2183/ KH- SGDĐT ngày 02/11/2015
Ngày cập nhật: 03/11/2015
Số lần xem: 1344

Quyết định công nhận đề tài sáng kiến - kinh nghiệm đạt giải năm học 2014-2015
Ký hiệu: 1201/QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 04/07/2015
Số lần xem: 335

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: số 02/2015/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 412

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: TT03/2015/BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 102

CT Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Ký hiệu: Số 5105/CT-BDDĐF
Ngày cập nhật: 04/11/2014
Số lần xem: 28

TT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ký hiệu: Số: 24/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 31/10/2014
Số lần xem: 32

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: số 2653 /QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 29/07/2014
Số lần xem: 4083

TT 11/VBHN-BGDĐT: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ký hiệu: Số: 11/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 30/05/2014
Số lần xem: 201

Danh sách đề tài sáng kiến-kinh nghiệm đươc công nhận năm 2014
Ký hiệu: 690/QĐ-SGDĐT, ngày 27/5/2014
Ngày cập nhật: 28/05/2014
Số lần xem: 344

V/v: chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Ký hiệu: Số 68/BGDĐT-GDTrH
Ngày cập nhật: 07/01/2014
Số lần xem: 140

Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 2626 /QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 13/12/2013
Số lần xem: 1435

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ký hiệu: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006
Ngày cập nhật: 12/12/2013
Số lần xem: 36

Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Ký hiệu: Số: 5580/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 01/12/2013
Số lần xem: 46

Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu: Số 3406/QĐ-BDGĐT
Ngày cập nhật: 13/09/2013
Số lần xem: 168

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014
Ký hiệu: Số: 6072 /BGDĐT-CNTT
Ngày cập nhật: 06/09/2013
Số lần xem: 115

Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam
Ký hiệu: Số: 5737/BGDĐT-GDTH
Ngày cập nhật: 28/08/2013
Số lần xem: 19

Danh sách đề tài sáng kiến - kinh nghiệm được công nhận năm 2013
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 25/05/2013
Số lần xem: 432

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ký hiệu: Số: 47/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 10/12/2012
Số lần xem: 587

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu: Số: 5099 /QĐ- BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/11/2012
Số lần xem: 65

Thông tư Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Ký hiệu: Số: 17/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/05/2012
Số lần xem: 159

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016
Ký hiệu: Số: 1666/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 08/05/2012
Số lần xem: 82

Quy định đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục-Đào tạo Bình Định
Ký hiệu: 401/SGDĐT-VP, ngày 23/3/2012
Ngày cập nhật: 26/03/2012
Số lần xem: 409

Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

Jack Ma
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: