Giáo dục
Điều lệ giải Bóng chuyền và Cầu lông cán bộ - giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2017
Ký hiệu: 4460/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2016
Ngày cập nhật: 17/11/2016
Số lần xem: 61

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu: Số: 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Ngày cập nhật: 13/10/2016
Số lần xem: 9

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và thực hiên Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị trong ngành từ năm học 2016-2017
Ký hiệu: 1576/SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2016
Ngày cập nhật: 12/09/2016
Số lần xem: 38

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục
Ký hiệu: 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016
Ngày cập nhật: 09/09/2016
Số lần xem: 143

Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm 2016
Ký hiệu: 2183/ KH- SGDĐT ngày 02/11/2015
Ngày cập nhật: 03/11/2015
Số lần xem: 613

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
Ký hiệu: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
Ngày cập nhật: 14/10/2015
Số lần xem: 78

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Ký hiệu: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
Ngày cập nhật: 14/10/2015
Số lần xem: 73

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Ký hiệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
Ngày cập nhật: 14/10/2015
Số lần xem: 90

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ký hiệu: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015
Ngày cập nhật: 14/10/2015
Số lần xem: 17

Quyết định công nhận đề tài sáng kiến - kinh nghiệm đạt giải năm học 2014-2015
Ký hiệu: 1201/QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 04/07/2015
Số lần xem: 306

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: số 02/2015/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 409

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: TT03/2015/BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 102

Điều lệ giải Bóng chuyền và Cầu lông cán bộ - công chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015
Ký hiệu: 2774/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2014
Ngày cập nhật: 09/12/2014
Số lần xem: 270

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Ký hiệu: QĐ 5299 /QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 30/11/2014
Số lần xem: 115

CT Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Ký hiệu: Số 5105/CT-BDDĐF
Ngày cập nhật: 04/11/2014
Số lần xem: 28

TT Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ký hiệu: Số: 34 /2014/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 31/10/2014
Số lần xem: 29

TT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ký hiệu: Số: 24/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 31/10/2014
Số lần xem: 32

Hướng dẫn quyên góp, hỗ trợ cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn năm học 2014-2015
Ký hiệu: 1377/SGDĐT-VP ngày 12/9/2014
Ngày cập nhật: 16/09/2014
Số lần xem: 40

Quyết định phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
Ký hiệu: 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9/9/2014
Ngày cập nhật: 10/09/2014
Số lần xem: 122

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: số 2653 /QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 29/07/2014
Số lần xem: 1961

TT 11/VBHN-BGDĐT: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ký hiệu: Số: 11/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 30/05/2014
Số lần xem: 105

Danh sách đề tài sáng kiến-kinh nghiệm đươc công nhận năm 2014
Ký hiệu: 690/QĐ-SGDĐT, ngày 27/5/2014
Ngày cập nhật: 28/05/2014
Số lần xem: 344

Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
Ký hiệu: Số: 11/2014/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/04/2014
Số lần xem: 21

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Ký hiệu: Số: 12/2014/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/04/2014
Số lần xem: 55

Hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Ký hiệu: Số: 1964 /BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày cập nhật: 21/04/2014
Số lần xem: 32

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014
Ký hiệu: Số: 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày cập nhật: 21/04/2014
Số lần xem: 17

Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Ký hiệu: Số: 296 /TTr-PT
Ngày cập nhật: 21/04/2014
Số lần xem: 38

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014
Ký hiệu: Số: 09/2014/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 37

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014
Ký hiệu: Số: 639/BGDĐT-VP
Ngày cập nhật: 18/02/2014
Số lần xem: 79

Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2014
Ký hiệu: TT 5547
Ngày cập nhật: 23/01/2014
Số lần xem: 89

V/v: chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Ký hiệu: Số 68/BGDĐT-GDTrH
Ngày cập nhật: 07/01/2014
Số lần xem: 137

Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 2626 /QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 13/12/2013
Số lần xem: 703

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ký hiệu: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006
Ngày cập nhật: 12/12/2013
Số lần xem: 34

Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Ký hiệu: Số: 5580/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 01/12/2013
Số lần xem: 43

Tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008 - 2013
Ký hiệu: 1507/SGĐT-VP, ngày 29/10/2013
Ngày cập nhật: 29/10/2013
Số lần xem: 164

Hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 1355/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2013
Ngày cập nhật: 16/10/2013
Số lần xem: 198

Tổ chức hội thi tiếng hát giáo viên- học sinh ngành GD&ĐT Bình Định năm 2014
Ký hiệu: 1425/SGDĐT-VP, ngày 15/10/2013
Ngày cập nhật: 15/10/2013
Số lần xem: 71

Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu: Số 3406/QĐ-BDGĐT
Ngày cập nhật: 13/09/2013
Số lần xem: 85

Quyên góp, hỗ trợ cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn năm học 2013-2014
Ký hiệu: 1216/SGDĐT-VP, ngày 9/9/2013
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 36

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014
Ký hiệu: Số: 6072 /BGDĐT-CNTT
Ngày cập nhật: 06/09/2013
Số lần xem: 108

Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam
Ký hiệu: Số: 5737/BGDĐT-GDTH
Ngày cập nhật: 28/08/2013
Số lần xem: 19

Danh sách đề tài sáng kiến - kinh nghiệm được công nhận năm 2013
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 25/05/2013
Số lần xem: 432

Thông tư Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ký hiệu: Số: 54/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 25/12/2012
Số lần xem: 59

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ký hiệu: Số: 47/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 10/12/2012
Số lần xem: 537

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ký hiệu: Số: 42/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 23/11/2012
Số lần xem: 43

Thông tư Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Ký hiệu: Số: 38/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/11/2012
Số lần xem: 15

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu: Số: 5099 /QĐ- BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/11/2012
Số lần xem: 54

Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ký hiệu: Số: 29/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 16/09/2012
Số lần xem: 43

Quyết định Công nhận đề tài sáng kiến-kinh nghiệm đạt giải năm học 2011-2012
Ký hiệu: 786/QĐ-SGDĐT, ngày 23/5/2012
Ngày cập nhật: 23/05/2012
Số lần xem: 348

Thông tư Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Ký hiệu: Số: 17/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/05/2012
Số lần xem: 159

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016
Ký hiệu: Số: 1666/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 08/05/2012
Số lần xem: 82

Thông tư liên tịch Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
Ký hiệu: 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày cập nhật: 28/04/2012
Số lần xem: 85

Hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại các Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: Số: 2237/BGDĐT- TCCB
Ngày cập nhật: 19/04/2012
Số lần xem: 75

Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: Số: 13/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 10/04/2012
Số lần xem: 75

Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
Ký hiệu: Số 12 /2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 05/04/2012
Số lần xem: 89

Quy định đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục-Đào tạo Bình Định
Ký hiệu: 401/SGDĐT-VP, ngày 23/3/2012
Ngày cập nhật: 26/03/2012
Số lần xem: 395

Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Ký hiệu: Số 07 /2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 07/03/2012
Số lần xem: 93

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Ký hiệu: số 09/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 06/03/2012
Số lần xem: 76

Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ký hiệu: số 10 /2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 06/03/2012
Số lần xem: 107

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Ký hiệu: Số: 06/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 05/03/2012
Số lần xem: 81

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020
Ký hiệu: 6639 /QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 30/12/2011
Số lần xem: 85

Hội thi tiếng hát giáo viên-học sinh ngành Giáo dục-Đào tạo
Ký hiệu: 1951/SGD-ĐT, ngày 27/12/2011
Ngày cập nhật: 27/12/2011
Số lần xem: 176

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ký hiệu: 36/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/7/2008
Ngày cập nhật: 14/11/2011
Số lần xem: 78

Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Ký hiệu: 32/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/10/2005
Ngày cập nhật: 14/11/2011
Số lần xem: 75

Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Ký hiệu: Số: 49 /2011/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 04/11/2011
Số lần xem: 114

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
Ký hiệu: Số: 48 /2011/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 27/10/2011
Số lần xem: 81

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, Phòng GD-ĐT thuộc huyện, thành phố thuộc tỉnh
Ký hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày cập nhật: 24/10/2011
Số lần xem: 61

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
Ký hiệu: Số: 44/2011/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 11/10/2011
Số lần xem: 83

Thông tư Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
Ký hiệu: 17/2011/TT-BGDĐT, ngày 14/4/2011
Ngày cập nhật: 06/05/2011
Số lần xem: 125

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011
Ngày cập nhật: 04/04/2011
Số lần xem: 87

Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
Ký hiệu: 42/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010
Ngày cập nhật: 17/01/2011
Số lần xem: 104

Tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VII
Ký hiệu: 29 /SGDĐT, ngày 10/01/2011
Ngày cập nhật: 13/01/2011
Số lần xem: 109

Thông tư Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp
Ký hiệu: 34/2010/TT-BGDĐT, ngày 8/12/2010
Ngày cập nhật: 22/12/2010
Số lần xem: 275

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
Ký hiệu: 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000
Ngày cập nhật: 22/12/2010
Số lần xem: 134

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
Ký hiệu: 7291/BGDĐT-GDTrH, ngày 01/11/2010
Ngày cập nhật: 09/11/2010
Số lần xem: 87

Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ký hiệu: 29/2009/TT-BGDĐT, Ngày 22/10/2009
Ngày cập nhật: 09/11/2010
Số lần xem: 99

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Ký hiệu: 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009
Ngày cập nhật: 09/11/2010
Số lần xem: 97

Công nhận Sáng kiến - Kinh nghiệm ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định năm 2010
Ký hiệu: 1715/QĐ-SGDĐT, ngày 5/10/2010
Ngày cập nhật: 12/10/2010
Số lần xem: 189

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
Ký hiệu: 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC
Ngày cập nhật: 02/08/2010
Số lần xem: 143

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ký hiệu: theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010
Ngày cập nhật: 23/07/2010
Số lần xem: 173

Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ký hiệu: 21/ 2010/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010
Ngày cập nhật: 23/07/2010
Số lần xem: 111

Giới thiệu, tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất”
Ký hiệu: 458/SGDĐT, ngày 15/4/2010
Ngày cập nhật: 29/04/2010
Số lần xem: 152

Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
Ký hiệu: Số: 358/HD-SGDĐT-CĐGD, ngày 01/4/2010
Ngày cập nhật: 01/04/2010
Số lần xem: 135

Kế hoạch liên tịch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong ngành Giáo dục
Ký hiệu: Số: 357/KH-SGDĐT-CĐGD, ngày 01/4/2010
Ngày cập nhật: 01/04/2010
Số lần xem: 68

Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Ký hiệu: 28 /2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009
Ngày cập nhật: 09/11/2009
Số lần xem: 102

Kết quả Sáng kiến - Kinh nghiệm ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Định năm 2009
Ký hiệu: 1858/QĐ-GDĐT, ngày 29/10/2009
Ngày cập nhật: 29/10/2009
Số lần xem: 128

Quy định về đạo đức nhà giáo
Ký hiệu: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16-4-2008
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 30

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Giáo dục - đào tạo
Ký hiệu: 1159/HD-SGDĐT, NGÀY 28/10/2008
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 199

Hướng dẫn hội nghị cán bộ công chức trong ngành Giáo dục - đào tạo
Ký hiệu: 144 /HDLT/GD&ĐT, NGÀY 20/8/2001
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 37

Mỗi ngày một cuốn sách
Mãi mãi học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: