Giáo dục
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ký hiệu: 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017
Ngày cập nhật: 28/08/2017
Số lần xem: 20

Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ký hiệu: 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017
Ngày cập nhật: 19/07/2017
Số lần xem: 69

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT...
Ký hiệu: Số: 15/2017/TT-BGDĐT, ngày 9 tháng 6 năm 2007
Ngày cập nhật: 27/06/2017
Số lần xem: 84

V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp
Ký hiệu: Số 887/SGDĐT-VP, ngày 19 tháng 5 năm 2017
Ngày cập nhật: 22/05/2017
Số lần xem: 23

Điều lệ giải Bóng chuyền và Cầu lông cán bộ - giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định năm 2017
Ký hiệu: 4460/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2016
Ngày cập nhật: 17/11/2016
Số lần xem: 69

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng và thực hiên Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị trong ngành từ năm học 2016-2017
Ký hiệu: 1576/SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2016
Ngày cập nhật: 12/09/2016
Số lần xem: 38

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục
Ký hiệu: 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016
Ngày cập nhật: 09/09/2016
Số lần xem: 155

Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm 2016
Ký hiệu: 2183/ KH- SGDĐT ngày 02/11/2015
Ngày cập nhật: 03/11/2015
Số lần xem: 757

Quyết định công nhận đề tài sáng kiến - kinh nghiệm đạt giải năm học 2014-2015
Ký hiệu: 1201/QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 04/07/2015
Số lần xem: 320

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: số 02/2015/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 411

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT)
Ký hiệu: TT03/2015/BGDĐT
Ngày cập nhật: 26/02/2015
Số lần xem: 102

CT Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Ký hiệu: Số 5105/CT-BDDĐF
Ngày cập nhật: 04/11/2014
Số lần xem: 28

TT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ký hiệu: Số: 24/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 31/10/2014
Số lần xem: 32

Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: số 2653 /QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 29/07/2014
Số lần xem: 2530

TT 11/VBHN-BGDĐT: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ký hiệu: Số: 11/VBHN-BGDĐT
Ngày cập nhật: 30/05/2014
Số lần xem: 135

Danh sách đề tài sáng kiến-kinh nghiệm đươc công nhận năm 2014
Ký hiệu: 690/QĐ-SGDĐT, ngày 27/5/2014
Ngày cập nhật: 28/05/2014
Số lần xem: 344

V/v: chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Ký hiệu: Số 68/BGDĐT-GDTrH
Ngày cập nhật: 07/01/2014
Số lần xem: 140

Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 2626 /QĐ-SGDĐT
Ngày cập nhật: 13/12/2013
Số lần xem: 897

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ký hiệu: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006
Ngày cập nhật: 12/12/2013
Số lần xem: 36

Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
Ký hiệu: Số: 5580/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 01/12/2013
Số lần xem: 46

Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu: Số 3406/QĐ-BDGĐT
Ngày cập nhật: 13/09/2013
Số lần xem: 94

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014
Ký hiệu: Số: 6072 /BGDĐT-CNTT
Ngày cập nhật: 06/09/2013
Số lần xem: 113

Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam
Ký hiệu: Số: 5737/BGDĐT-GDTH
Ngày cập nhật: 28/08/2013
Số lần xem: 19

Danh sách đề tài sáng kiến - kinh nghiệm được công nhận năm 2013
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 25/05/2013
Số lần xem: 432

Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ký hiệu: Số: 47/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 10/12/2012
Số lần xem: 549

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu: Số: 5099 /QĐ- BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/11/2012
Số lần xem: 55

Thông tư Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Ký hiệu: Số: 17/2012/TT-BGDĐT
Ngày cập nhật: 21/05/2012
Số lần xem: 159

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016
Ký hiệu: Số: 1666/QĐ-BGDĐT
Ngày cập nhật: 08/05/2012
Số lần xem: 82

Quy định đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục-Đào tạo Bình Định
Ký hiệu: 401/SGDĐT-VP, ngày 23/3/2012
Ngày cập nhật: 26/03/2012
Số lần xem: 397

Mỗi ngày một cuốn sách
CEO hàng đầu Trung Quốc - Nhiệm Chính Phi
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: