Công đoàn
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về Công đoàn tham gia, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
Ký hiệu: 18/KH-CĐN ngày 13/10/2016
Ngày cập nhật: 17/10/2016
Số lần xem: 18

Quy chế Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Bình Định
Ký hiệu: 29/QĐ-CĐN ngày 13/10/2016
Ngày cập nhật: 17/10/2016
Số lần xem: 25

Công văn V/v vận động đóng góp, ủng hộ người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016
Ký hiệu: Số: 62 /CĐN , ngày 05 tháng 10 năm 2016
Ngày cập nhật: 05/10/2016
Số lần xem: 16

Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
Ký hiệu: Số: 17/HD-CĐN,ngày 04 tháng 10 năm 2016
Ngày cập nhật: 05/10/2016
Số lần xem: 22

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ký hiệu: 16/HD-CĐN ngày 3/10/2016
Ngày cập nhật: 05/10/2016
Số lần xem: 13

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và 06 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Ký hiệu: Số: 15/HD-CĐN, Bình Định, ngày 03 tháng 10 năm 2016
Ngày cập nhật: 04/10/2016
Số lần xem: 47

Công văn V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Khối CĐGD huyện, TX, TP.
Ký hiệu: 60/CĐN ngày 03/10/2016
Ngày cập nhật: 04/10/2016
Số lần xem: 6

Công văn V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Khối CĐCS trực thuộc.
Ký hiệu: 61/CĐN ngày 03/10/2016
Ngày cập nhật: 04/10/2016
Số lần xem: 10

V/v hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016; tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng và 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Ký hiệu: 59/CĐN ngày 26/9/2016
Ngày cập nhật: 04/10/2016
Số lần xem: 5

Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 26/09/2016
Số lần xem: 100

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 26/09/2016
Số lần xem: 12

Chương trình phối hợp giữa Sở GD & ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Bình Định năm học 2016-2017
Ký hiệu: Số: 1639/CTr-SGDĐT-CĐN, ngày 23/9/2016
Ngày cập nhật: 26/09/2016
Số lần xem: 15

Rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị chưa có nhà công vụ giáo viên, nhà công vụ giáo viên xuống cấp; cán bộ, giáo viên, người lao động chưa có nhà ở
Ký hiệu: 57/CĐN, ngày 20/9/2016
Ngày cập nhật: 20/09/2016
Số lần xem: 11

Thể lệ Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phong trào phòng, chống bạo lực gia đình
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 29/08/2016
Số lần xem: 45

Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Ký hiệu: Số: 53/CĐN, ngày 26/8/2016
Ngày cập nhật: 29/08/2016
Số lần xem: 24

Thể lệ cuộc thi "Dọc đường công tác Hội"
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 19/07/2016
Số lần xem: 510

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai hưởng ứng cuộc thi viết "Dọc đường công tác Hội"
Ký hiệu: Số: 45/CĐN ngày 18/7/2016
Ngày cập nhật: 19/07/2016
Số lần xem: 22

Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: 44/CĐN ngày 18/7/2016
Ngày cập nhật: 18/07/2016
Số lần xem: 13

Vận động hỗ trợ CNVCLĐ vùng bị thiên tai
Ký hiệu: Số 39/CĐN, ngày 27/6/2016
Ngày cập nhật: 28/06/2016
Số lần xem: 20

Quyết định về việc ban hành Quy định về bảng điểm và cách chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn
Ký hiệu: Số: 64/QĐ-LĐLĐ, ngày 04/5/2016
Ngày cập nhật: 24/05/2016
Số lần xem: 83

Quyết định về việc ban hành Quy định về bảng điểm và cách chấm điểm, xếp loại liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh, công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố
Ký hiệu: Số: 63/QĐ-LĐLĐ, ngày 04/5/2016
Ngày cập nhật: 24/05/2016
Số lần xem: 22

Biểu mẫu kèm CV số 31/CĐN ngày 06/5/2016
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 12/05/2016
Số lần xem: 53

Củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng
Ký hiệu: Số: 31 /CĐN, 6/5/2016
Ngày cập nhật: 12/05/2016
Số lần xem: 25

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên và lao động, giai đoạn 2016-2020
Ký hiệu: Số 03/HD-CĐN, 17/02/2016
Ngày cập nhật: 12/05/2016
Số lần xem: 26

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ký hiệu: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016
Ngày cập nhật: 01/04/2016
Số lần xem: 147

Hướng dẫn quyên góp Quỹ "Mái ấm Công đoàn" và hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo nhân tháng công nhân năm 2016
Ký hiệu: Số 17/CĐN, ngày 22/3/2016
Ngày cập nhật: 23/03/2016
Số lần xem: 54

Kế hoạch hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2016
Ký hiệu: Số 09/KH-CĐN, ngày 22/3/2016
Ngày cập nhật: 23/03/2016
Số lần xem: 558

Hướng dẫn tổ chức "Tháng Công nhân" năm 2016 trong CNVDLĐ ngành Giáo dục Bình Định
Ký hiệu: Số 08/HD-CĐN ngày 22 tháng 3 năm 2016
Ngày cập nhật: 23/03/2016
Số lần xem: 97

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/2016 - 08/3/2016), 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)
Ký hiệu: Số 04/HD-CĐN, ngày 29/02/2016
Ngày cập nhật: 29/02/2016
Số lần xem: 80

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2016
Ký hiệu: Số: 02 /HD-CĐN, ngày 28 tháng 01 năm 2016
Ngày cập nhật: 03/02/2016
Số lần xem: 52

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016
Ký hiệu: 06/CĐN ngày 25/01/2016
Ngày cập nhật: 25/01/2016
Số lần xem: 16

Triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2016
Ký hiệu: Số: 04/CĐN ngày 21/01/2016
Ngày cập nhật: 21/01/2016
Số lần xem: 10

Công văn chăm lo đời sống CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Bính Thân – 2016
Ký hiệu: 104/CĐN, ngày 18/12/2015
Ngày cập nhật: 18/12/2015
Số lần xem: 65

Lập danh sách CB-GV-NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đề nghị hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán 2016
Ký hiệu: số 103/CĐN, ngày 17/12/2015
Ngày cập nhật: 18/12/2015
Số lần xem: 96

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn
Ký hiệu: 92/CĐN ngày 09/11/2015
Ngày cập nhật: 09/11/2015
Số lần xem: 87

Hướng dẫn về việc nộp báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn
Ký hiệu: 27/HD-CĐN, ngày 05/11/2015
Ngày cập nhật: 06/11/2015
Số lần xem: 35

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: 89/CĐN, ngày 20/10/2015
Ngày cập nhật: 23/10/2015
Số lần xem: 42

Thực hiện Cuộc vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2015
Ký hiệu: 88/CĐN, ngày 20/10/2015
Ngày cập nhật: 23/10/2015
Số lần xem: 21

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) và 05 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2015)
Ký hiệu: Số: 25 /HD-CĐN , ngày 08 tháng 10 năm 2015
Ngày cập nhật: 08/10/2015
Số lần xem: 145

Các câu hỏi cuộc thi tìm hiểu đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 22/09/2015
Số lần xem: 2219

Triển khai cuộc thi tìm hiểu đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: Số 77/CĐN, ngày 22/9/2015
Ngày cập nhật: 22/09/2015
Số lần xem: 937

Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2015-2016
Ký hiệu: Số:1870/SGDĐT-VP, ngày 11/9/2015
Ngày cập nhật: 21/09/2015
Số lần xem: 27

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Bình Định năm học 2015-2016
Ký hiệu:
Ngày cập nhật: 18/09/2015
Số lần xem: 83

Câu hỏi "Cán bộ nữ công Tài năng - Duyên dáng" ngành Giáo dục năm 2015
Ký hiệu: 23/KH–CĐN
Ngày cập nhật: 14/09/2015
Số lần xem: 223

Kế hoạch tổ chức Hội thi"Cán bộ nữ công Tài năng - Duyên dáng" ngành Giáo dục năm 2015
Ký hiệu: Số 23/KH-CĐN, ngày 10/9/2015
Ngày cập nhật: 11/09/2015
Số lần xem: 163

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan, trường học ngành Giáo dục Bình Định Nhiệm kỳ 2015-2020
Ký hiệu: 22/HD-CĐN ngày 10/9/2015
Ngày cập nhật: 10/09/2015
Số lần xem: 62

Tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm học 2015-2016
Ký hiệu: Số 72/CĐN, ngày 10/9/2015
Ngày cập nhật: 10/09/2015
Số lần xem: 56

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, lao động và triển khai tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2015
Ký hiệu: 21/KH-CĐN ngày 10/9/2015
Ngày cập nhật: 10/09/2015
Số lần xem: 16

Ủng hộ kinh phí để hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân bị gặp nạn sau trận mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Ký hiệu: 66/CĐN ngày 27/8/2015
Ngày cập nhật: 31/08/2015
Số lần xem: 25

Tổ chức Hội thi"Cán bộ CĐCS và Nghiệp đoàn giỏi" Cụm thi đua Công đoàn ngành
Ký hiệu: Số: 57/CĐN ngày 10/8/2015
Ngày cập nhật: 10/08/2015
Số lần xem: 78

Hướng dẫn thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội XII của Đảng và nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhà giáo, người lao động
Ký hiệu: 19/HD-CĐN ngày 24/7/2015
Ngày cập nhật: 27/07/2015
Số lần xem: 19

Phụng dưỡng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: 52/CĐN, ngày 20/7/2015
Ngày cập nhật: 22/07/2015
Số lần xem: 20

CV triển khai ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015
Ký hiệu: Số:47/CĐN, ngày 29 tháng 6 năm 2015
Ngày cập nhật: 06/07/2015
Số lần xem: 73

Hướng dẫn tháng hành động vì Trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam
Ký hiệu: 17/HD-CĐN, ngày 20/5/2015
Ngày cập nhật: 01/06/2015
Số lần xem: 32

Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015
Ký hiệu: 16/HD-CĐN, 20/5/2015
Ngày cập nhật: 01/06/2015
Số lần xem: 48

Điều chỉnh một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình CNVCLĐ thành đạt" ngành Giáo dục Bình Định giai đoạn 2013-2018
Ký hiệu: 22/CĐN, ngày 18/5/2015
Ngày cập nhật: 25/05/2015
Số lần xem: 125

Hướng dẫn tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2015 trong CNVCLĐ ngành Giáo dục Bình Định
Ký hiệu: Số: 12 /HD-CĐN ,ngày 03 tháng 4 năm 2015
Ngày cập nhật: 05/04/2015
Số lần xem: 64

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Ký hiệu: 11/KH-CĐN ngày 02/4/2015
Ngày cập nhật: 02/04/2015
Số lần xem: 34

Hướng dẫn tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Ký hiệu: 10/HD-CĐN ngày 02/4/2015
Ngày cập nhật: 02/04/2015
Số lần xem: 24

Kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2010-2015
Ký hiệu: Số: 606 /KH-SGDĐT-CĐN, ngày 30 tháng 3 năm 2015
Ngày cập nhật: 31/03/2015
Số lần xem: 94

Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ký hiệu: 07/HD-CĐN ngày 11/3/2015
Ngày cập nhật: 13/03/2015
Số lần xem: 26

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3
Ký hiệu: Số: 06/HD-CĐN, ngày 27 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 05/03/2015
Số lần xem: 27

Kế hoạch tổ chức “Hội thi khéo tay cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục” năm 2015
Ký hiệu: Số: 04/KH-CĐN,ngày 02 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 05/03/2015
Số lần xem: 51

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015
Ký hiệu: 06/CĐN ngày 02/02/2015
Ngày cập nhật: 25/02/2015
Số lần xem: 21

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2015
Ký hiệu: Số: 05/HD-CĐN, ngày 09 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 25/02/2015
Số lần xem: 28

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Ký hiệu: 03/HD-CĐN ngày 02/02/2015
Ngày cập nhật: 03/02/2015
Số lần xem: 26

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
Ký hiệu: Số: 03/CĐN ngày 20/01/2015
Ngày cập nhật: 23/01/2015
Số lần xem: 17

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ký hiệu: Số: 04/CĐN, ngày 20 tháng 01 năm 2015
Ngày cập nhật: 23/01/2015
Số lần xem: 28

Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn
Ký hiệu: 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014
Ngày cập nhật: 07/01/2015
Số lần xem: 176

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục
Ký hiệu: HD số 09/CĐN
Ngày cập nhật: 14/12/2014
Số lần xem: 1498

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”
Ký hiệu: 32/KH-CĐN ngày 27/11/2014
Ngày cập nhật: 10/12/2014
Số lần xem: 21

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”
Ký hiệu: 29/CTr-CĐN ngày 10/11/2014
Ngày cập nhật: 10/11/2014
Số lần xem: 36

Thông báo điều chỉnh phân công cán bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 72 /TB-CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2014
Số lần xem: 121

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, người lao động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ký hiệu: Số: 26 /HD-CĐN, ngày 24 tháng 9 năm 2014
Ngày cập nhật: 25/09/2014
Số lần xem: 25

Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: 238/HD-TLĐ ngày 4/3/2014
Ngày cập nhật: 15/08/2014
Số lần xem: 3903

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Ký hiệu: 30/7/2013
Ngày cập nhật: 15/08/2014
Số lần xem: 41

Quy chế quản lý Quỹ "Mái ấm công đoàn"
Ký hiệu: 20/QĐ-CĐN ngày 12/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 188

Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội Công đoàn cơ sở
Ký hiệu: Số: 41/CĐN, ngày 19 tháng 6 năm 2014
Ngày cập nhật: 19/06/2014
Số lần xem: 329

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số
Ký hiệu: Số: 24 /HD-CĐN,ngày 29 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 02/06/2014
Số lần xem: 28

Tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, thu góp trái quy định; thực hiện các kỳ thi nghiêm túc
Ký hiệu: Số: 37 /CĐN, ngày 27 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 27/05/2014
Số lần xem: 50

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Ký hiệu: Số: 36 /CĐN , ngày 23 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 23/05/2014
Số lần xem: 38

Phổ biến Bộ câu hỏi thi tìm hiểu 85 năm Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: Số: 34 / CĐN, ngày 12 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 12/05/2014
Số lần xem: 369

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Ký hiệu: Số: 21 /HD-CĐN, ngày 28/4/2014
Ngày cập nhật: 28/04/2014
Số lần xem: 458

Hướng dẫn cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam-85 năm xây dựng và phát triển
Ký hiệu: Số 19/HD-CĐN, ngày 21 tháng 4 năm 2014
Ngày cập nhật: 22/04/2014
Số lần xem: 177

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: Số: 18/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 09/04/2014
Số lần xem: 46

Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
Ký hiệu: Số 258/HD-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 36

Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
Ký hiệu: Số 272/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 34

Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn
Ký hiệu: Số 271/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 47

Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn
Ký hiệu: Số 270/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 22

Quy chế quản lý tài chính công đoàn
Ký hiệu: số 269/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 16

Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ký hiệu: 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 1430

Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia dìnhđến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Ký hiệu: Số 17/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 25/03/2014
Số lần xem: 27

Hướng dẫn Quyên góp hỗ trợ giáo viên và người lao động trong ngành có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo
Ký hiệu: 15/CĐN ngày 24/3/2014
Ngày cập nhật: 25/03/2014
Số lần xem: 21

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng "Gia Đình CNVC-LĐ thành đạt" ngành Giáo dục Bình Định giai đoạn 2013-2018
Ký hiệu: Số 03/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 17/01/2014
Số lần xem: 40

Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
Ký hiệu: 2013
Ngày cập nhật: 20/12/2013
Số lần xem: 437

Tài liệu học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ký hiệu: 27-11-2013
Ngày cập nhật: 26/11/2013
Số lần xem: 122

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ký hiệu: Số: 125 /CTr-CĐN
Ngày cập nhật: 26/11/2013
Số lần xem: 26

Chuyên đề:Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang của người phụ nữ Việt Nam
Ký hiệu: CĐN 20/10
Ngày cập nhật: 18/10/2013
Số lần xem: 147

Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan, trường học
Ký hiệu: Số: 95 /HD-CĐN , ngày 03 tháng 9 năm 2013
Ngày cập nhật: 03/09/2013
Số lần xem: 10819

Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI)
Ký hiệu: Số 48/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 20/05/2013
Số lần xem: 1160

Hướng dẫn Quyên góp hỗ trợ cán bộ, giáo viên đau bệnh hiểm nghèo trong ngành giáo dục Bình Định
Ký hiệu: 45/HD-CĐN, ngày 17/5/2013
Ngày cập nhật: 17/05/2013
Số lần xem: 68

Hướng dẫn hoạt động Năm Gia đình Việt Nam
Ký hiệu: Số 31/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 16/04/2013
Số lần xem: 65

Chương trình hoạt động UBKT CĐGD Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: Số: 09/UBKT-CĐN
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 68

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: 08/QĐ-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 45

Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành CĐGD Bình Định khóa X
Ký hiệu: 07/CTr-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 43

Phân công các ủy viên Ban chấp hành CĐGD Bình Định khóa X
Ký hiệu: 06/TB-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 65

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: 05/QĐ-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 83

Đề xuất ý kiến về mô hình tổ chức của Công đoàn Giáo dục cấp huyện
Ký hiệu: Số: 415/CĐN-BTC
Ngày cập nhật: 14/10/2012
Số lần xem: 256

Hướng dẫn Hội nghị cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục-Đào tạo
Ký hiệu: 1514 /HDLT/SGDĐT&CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2012
Số lần xem: 65

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 41/KH-CĐN, ngày 25/4/2012
Ngày cập nhật: 26/04/2012
Số lần xem: 61

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Ký hiệu: 1439/QĐ-TLĐ, ngày 14/12/2011
Ngày cập nhật: 21/12/2011
Số lần xem: 115

Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục
Ký hiệu: Số: 74 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 14/09/2011
Số lần xem: 167

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước
Ký hiệu: SỐ: 73 /KH-NC
Ngày cập nhật: 09/09/2011
Số lần xem: 1517

Hướng dẫn xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS
Ký hiệu: 07/HD-LĐLĐ, ngày 26/5/2011
Ngày cập nhật: 06/06/2011
Số lần xem: 1306

Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” và “Gia đình thành đạt” rong nữ nhà giáo và lao động trong ngành GD-ĐT Bình Định Giai đoạn 2010-2015
Ký hiệu: SỐ : 31 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 06/04/2010
Số lần xem: 1457

Hướng dẫn về phân loại Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở
Ký hiệu: 30/HD-UBKT, ngày 02/4/2010
Ngày cập nhật: 06/04/2010
Số lần xem: 127

Mỗi ngày một cuốn sách
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: