Công đoàn
Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ký hiệu: 07/HD-CĐN ngày 11/3/2015
Ngày cập nhật: 13/03/2015
Số lần xem: 19

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3
Ký hiệu: Số: 06/HD-CĐN, ngày 27 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 05/03/2015
Số lần xem: 20

Kế hoạch tổ chức “Hội thi khéo tay cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục” năm 2015
Ký hiệu: Số: 04/KH-CĐN,ngày 02 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 05/03/2015
Số lần xem: 40

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2015
Ký hiệu: 06/CĐN ngày 02/02/2015
Ngày cập nhật: 25/02/2015
Số lần xem: 14

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2015
Ký hiệu: Số: 05/HD-CĐN, ngày 09 tháng 02 năm 2015
Ngày cập nhật: 25/02/2015
Số lần xem: 19

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Ký hiệu: 03/HD-CĐN ngày 02/02/2015
Ngày cập nhật: 03/02/2015
Số lần xem: 16

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
Ký hiệu: Số: 03/CĐN ngày 20/01/2015
Ngày cập nhật: 23/01/2015
Số lần xem: 15

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ký hiệu: Số: 04/CĐN, ngày 20 tháng 01 năm 2015
Ngày cập nhật: 23/01/2015
Số lần xem: 18

Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn
Ký hiệu: 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014
Ngày cập nhật: 07/01/2015
Số lần xem: 96

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục
Ký hiệu: HD số 09/CĐN
Ngày cập nhật: 14/12/2014
Số lần xem: 189

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”
Ký hiệu: 32/KH-CĐN ngày 27/11/2014
Ngày cập nhật: 10/12/2014
Số lần xem: 15

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
Ký hiệu: 30/HD-CĐN ngày 11/11/2014
Ngày cập nhật: 12/11/2014
Số lần xem: 20

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”
Ký hiệu: 29/CTr-CĐN ngày 10/11/2014
Ngày cập nhật: 10/11/2014
Số lần xem: 19

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
Ký hiệu: 28/KH-CĐN ngày 10/10/2014
Ngày cập nhật: 13/10/2014
Số lần xem: 22

Thông báo điều chỉnh phân công cán bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: Số: 72 /TB-CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2014
Số lần xem: 110

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, người lao động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ký hiệu: Số: 26 /HD-CĐN, ngày 24 tháng 9 năm 2014
Ngày cập nhật: 25/09/2014
Số lần xem: 22

Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: 238/HD-TLĐ ngày 4/3/2014
Ngày cập nhật: 15/08/2014
Số lần xem: 799

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Ký hiệu: 30/7/2013
Ngày cập nhật: 15/08/2014
Số lần xem: 39

Chương trình công tác nữ năm học 2014-2015
Ký hiệu: 15/NC-CĐN ngày 12/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 36

Báo cáo hoạt động UBKT NH 2013-2014 và chương trình công tác NH 2014-2015
Ký hiệu: 14/UBKT-CĐN ngày 12/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 25

Báo cáo tổng kết Hoạt động công đoàn năm học 2013-2014, phương hướng, nhiệm vụ HĐCĐ NH 2014-2015
Ký hiệu: 13/BC-CĐN ngày 12/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 41

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở GDĐT và CĐGD Bình Định năm học 2014-2015
Ký hiệu: 1195/CTr-SGDĐT&CĐN ngày 11/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 27

Quy chế quản lý Quỹ "Mái ấm công đoàn"
Ký hiệu: 20/QĐ-CĐN ngày 12/8/2014
Ngày cập nhật: 13/08/2014
Số lần xem: 27

V/v Tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”
Ký hiệu: 47/CĐN ngày 7/7/2017
Ngày cập nhật: 07/07/2014
Số lần xem: 17

Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội Công đoàn cơ sở
Ký hiệu: Số: 41/CĐN, ngày 19 tháng 6 năm 2014
Ngày cập nhật: 19/06/2014
Số lần xem: 206

Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số
Ký hiệu: Số: 24 /HD-CĐN,ngày 29 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 02/06/2014
Số lần xem: 27

Tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, thu góp trái quy định; thực hiện các kỳ thi nghiêm túc
Ký hiệu: Số: 37 /CĐN, ngày 27 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 27/05/2014
Số lần xem: 48

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Ký hiệu: Số: 36 /CĐN , ngày 23 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 23/05/2014
Số lần xem: 37

Phổ biến Bộ câu hỏi thi tìm hiểu 85 năm Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: Số: 34 / CĐN, ngày 12 tháng 5 năm 2014
Ngày cập nhật: 12/05/2014
Số lần xem: 194

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng “Quỹ vì người nghèo” năm 2014
Ký hiệu: 31/CĐN ngày 28/4/2014
Ngày cập nhật: 28/04/2014
Số lần xem: 30

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Ký hiệu: Số: 21 /HD-CĐN, ngày 28/4/2014
Ngày cập nhật: 28/04/2014
Số lần xem: 157

Tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”
Ký hiệu: 26/CĐN ngày 23/4/2014
Ngày cập nhật: 23/04/2014
Số lần xem: 39

Hướng dẫn cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam-85 năm xây dựng và phát triển
Ký hiệu: Số 19/HD-CĐN, ngày 21 tháng 4 năm 2014
Ngày cập nhật: 22/04/2014
Số lần xem: 121

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ký hiệu: Số: 18/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 09/04/2014
Số lần xem: 37

Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
Ký hiệu: Số 258/HD-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 36

Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
Ký hiệu: Số 272/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 32

Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn
Ký hiệu: Số 271/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 21

Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn
Ký hiệu: Số 270/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 19

Quy chế quản lý tài chính công đoàn
Ký hiệu: số 269/QĐ-TLĐ
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 16

Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ký hiệu: 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014
Ngày cập nhật: 31/03/2014
Số lần xem: 158

Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia dìnhđến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Ký hiệu: Số 17/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 25/03/2014
Số lần xem: 23

Hướng dẫn Tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2014 trong CNVCLĐ ngành Giáo dục Bình Định
Ký hiệu: 14/CĐN ngày 24/3/2014
Ngày cập nhật: 25/03/2014
Số lần xem: 30

Hướng dẫn Quyên góp hỗ trợ giáo viên và người lao động trong ngành có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo
Ký hiệu: 15/CĐN ngày 24/3/2014
Ngày cập nhật: 25/03/2014
Số lần xem: 19

Hướng đẫn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014
Ký hiệu: Số 09/HD-CDN
Ngày cập nhật: 26/02/2014
Số lần xem: 42

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014
Ký hiệu: Số 06/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 14/02/2014
Số lần xem: 38

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2014
Ký hiệu: Số 05/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 11/02/2014
Số lần xem: 35

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng "Gia Đình CNVC-LĐ thành đạt" ngành Giáo dục Bình Định giai đoạn 2013-2018
Ký hiệu: Số 03/KH-CĐN
Ngày cập nhật: 17/01/2014
Số lần xem: 40

Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
Ký hiệu: 2013
Ngày cập nhật: 20/12/2013
Số lần xem: 38

Quy chế hoạt động Website Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 138/QĐ-CĐN, ngày 16/12/2013
Ngày cập nhật: 19/12/2013
Số lần xem: 17

chăm lo đời sống CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Ký hiệu: 139/CĐN, ngày 18/12/2013
Ngày cập nhật: 18/12/2013
Số lần xem: 41

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS
Ký hiệu: Số: 128 /CĐN
Ngày cập nhật: 03/12/2013
Số lần xem: 33

Tài liệu học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ký hiệu: 27-11-2013
Ngày cập nhật: 26/11/2013
Số lần xem: 66

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ký hiệu: Số: 125 /CTr-CĐN
Ngày cập nhật: 26/11/2013
Số lần xem: 23

Chuyên đề:Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang của người phụ nữ Việt Nam
Ký hiệu: CĐN 20/10
Ngày cập nhật: 18/10/2013
Số lần xem: 87

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở GDĐT và CĐGD Bình Định năm học 2013-2014
Ký hiệu: 1108/CTr-SGDĐT&CĐN
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 152

Báo cáo hoạt động CĐGD tỉnh NH 2012-2013 và Chương trình công tác NH 2013-2014
Ký hiệu: 84/BCTK-CĐN, ngày 5/8/2013
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 37

Báo cáo hoạt động UBKT CĐGD tỉnh NH 2012-2013 và Chương trình công tác NH 2013-2014
Ký hiệu: 85/UBKT-CĐN, ngày 05/8/2013
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 37

Chương trình hoạt động nữ công năm học 2013-2014
Ký hiệu: 86/ NC-CĐN, ngày 05/8/2013
Ngày cập nhật: 09/09/2013
Số lần xem: 228

Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan, trường học
Ký hiệu: Số: 95 /HD-CĐN , ngày 03 tháng 9 năm 2013
Ngày cập nhật: 03/09/2013
Số lần xem: 4125

Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục
Ký hiệu: Số: 90 /CĐN, ngày 13 tháng 8 năm 2013
Ngày cập nhật: 30/08/2013
Số lần xem: 221

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ký hiệu: Số: 89 /CĐN
Ngày cập nhật: 22/08/2013
Số lần xem: 204

Đề cương tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: TLDLDVN
Ngày cập nhật: 19/07/2013
Số lần xem: 67

Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2013
Ký hiệu: Số: 68 /HD-CĐN, ngày 10 tháng 7 năm 2013
Ngày cập nhật: 11/07/2013
Số lần xem: 30

Hướng dẫn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2013
Ký hiệu: Số 49/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 20/05/2013
Số lần xem: 79

Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI)
Ký hiệu: Số 48/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 20/05/2013
Số lần xem: 337

Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ký hiệu: Số 47/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 20/05/2013
Số lần xem: 59

Hướng dẫn Quyên góp hỗ trợ cán bộ, giáo viên đau bệnh hiểm nghèo trong ngành giáo dục Bình Định
Ký hiệu: 45/HD-CĐN, ngày 17/5/2013
Ngày cập nhật: 17/05/2013
Số lần xem: 68

Hướng dẫn hoạt động Năm Gia đình Việt Nam
Ký hiệu: Số 31/HD-CĐN
Ngày cập nhật: 16/04/2013
Số lần xem: 65

Hướng dẫn tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2013
Ký hiệu: Số: 22 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 23/03/2013
Số lần xem: 123

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2013
Ký hiệu: SỐ: 14 / HD-CĐN
Ngày cập nhật: 06/02/2013
Số lần xem: 294

Công tác Tuyên giáo năm 2013
Ký hiệu: Số 15/HD_CĐN
Ngày cập nhật: 05/02/2013
Số lần xem: 38

Chương trình hoạt động UBKT CĐGD Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: Số: 09/UBKT-CĐN
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 66

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: 08/QĐ-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 45

Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành CĐGD Bình Định khóa X
Ký hiệu: 07/CTr-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 41

Phân công các ủy viên Ban chấp hành CĐGD Bình Định khóa X
Ký hiệu: 06/TB-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 55

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017
Ký hiệu: 05/QĐ-CĐN, ngày 18/01/2013
Ngày cập nhật: 22/01/2013
Số lần xem: 81

Đề xuất ý kiến về mô hình tổ chức của Công đoàn Giáo dục cấp huyện
Ký hiệu: Số: 415/CĐN-BTC
Ngày cập nhật: 14/10/2012
Số lần xem: 179

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo việt Nam, 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp
Ký hiệu: Số: 1561 /KH-SGDĐT-CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2012
Số lần xem: 58

Hướng dẫn Hội nghị cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục-Đào tạo
Ký hiệu: 1514 /HDLT/SGDĐT&CĐN
Ngày cập nhật: 02/10/2012
Số lần xem: 57

kế hoạch Đại hội X Công đoàn Giáo dục Bình Định
Ký hiệu: 42/KH-CĐN, ngày 25/4/2012
Ngày cập nhật: 26/04/2012
Số lần xem: 57

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 41/KH-CĐN, ngày 25/4/2012
Ngày cập nhật: 26/04/2012
Số lần xem: 60

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng Bình Định lần thứ XVIII
Ký hiệu: 120/CTr-CĐN, ngày 22/12/2011
Ngày cập nhật: 23/12/2011
Số lần xem: 57

Kế hoạch, Câu hỏi Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2011
Ký hiệu: 89/KH-CĐN, ngày 31/10/2011
Ngày cập nhật: 21/12/2011
Số lần xem: 247

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Ký hiệu: 1439/QĐ-TLĐ, ngày 14/12/2011
Ngày cập nhật: 21/12/2011
Số lần xem: 114

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Định
Ký hiệu: 107/HD-CĐN, ngày 05/12/2011
Ngày cập nhật: 08/12/2011
Số lần xem: 217

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở các đơn vị, trường học tổ chức kết nghĩa
Ký hiệu: SỐ: 75 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 22/09/2011
Số lần xem: 80

Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục
Ký hiệu: Số: 74 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 14/09/2011
Số lần xem: 148

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước
Ký hiệu: SỐ: 73 /KH-NC
Ngày cập nhật: 09/09/2011
Số lần xem: 856

Hướng dẫn xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS
Ký hiệu: 07/HD-LĐLĐ, ngày 26/5/2011
Ngày cập nhật: 06/06/2011
Số lần xem: 633

Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2010-2011
Ký hiệu: 28/TB-CĐN, ngày 16/5/2011
Ngày cập nhật: 20/05/2011
Số lần xem: 107

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2015
Ký hiệu: 01 /KH-LĐLĐ, ngày 21/01/2011
Ngày cập nhật: 26/04/2011
Số lần xem: 112

Hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn
Ký hiệu: 2236 /HD- TLĐ, ngày 31/12/2010
Ngày cập nhật: 14/03/2011
Số lần xem: 92

Sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ký hiệu: 13/BC-CĐN, ngày 16/2/2011
Ngày cập nhật: 08/03/2011
Số lần xem: 103

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Bình Định lần thứ IX
Ký hiệu: 11/BC-BCH, ngày 16/2/2011
Ngày cập nhật: 08/03/2011
Số lần xem: 97

Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” và “Gia đình thành đạt” rong nữ nhà giáo và lao động trong ngành GD-ĐT Bình Định Giai đoạn 2010-2015
Ký hiệu: SỐ : 31 /HD-CĐN
Ngày cập nhật: 06/04/2010
Số lần xem: 822

Hướng dẫn về phân loại Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở
Ký hiệu: 30/HD-UBKT, ngày 02/4/2010
Ngày cập nhật: 06/04/2010
Số lần xem: 127

Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" trong nữ CBGV Ngành GD-ĐT Bình Định, giai đoạn 2006-2010
Ký hiệu: 21/BC-CĐN
Ngày cập nhật: 04/03/2010
Số lần xem: 28

Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2010
Ký hiệu: 08/KH-CĐN, ngày 22/01/2010
Ngày cập nhật: 25/01/2010
Số lần xem: 28

Mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn
Ký hiệu: 53 /SGD-ĐT & CĐN, ngày 27/8/2005
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 41

Hướng dẫn tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở trường học
Ký hiệu: 206 /HD-CĐN, ngày 01/8/2002
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 26

Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Ký hiệu: LẦN THỨ X
Ngày cập nhật: 21/10/2009
Số lần xem: 15

x100s
Mỗi ngày một cuốn sách
Barbie và công chúa Cầu vồng
Danh ngôn

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Khuyết Danh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: