Giới thiệu >  Các kỳ ĐHCĐGD Bình Định

Quá trình xây dựng và phát triển Công đoàn giáo dục Bình Định

Từ năm 1945 đến 1954:
Cùng với phong trào cách mạng chung của cả nước và sự hình thành của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tại Bình Định, tổ chức của giáo giới bắt đầu hình thành với nhiều tên gọi: Hội nhà giáo yêu nước (1945); Liên đoàn giáo giới (1948); Liên đoàn giáo dục (1953); Với nhiệm vụ: tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên trong các cơ quan giáo dục và trường học thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tháng 9 năm 1953, tại Hội nghị Công đoàn giáo dục tỉnh. Liên đoàn giáo dục Bình Định được đổi tên gọi là “Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Định” và bầu đồng chí Lê Đức Kế làm thư ký công đoàn.
Từ năm 1954 đến 1975:
Trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước, mặc dù địch đàn áp phong trào yêu nước trong giáo giới, học sinh, sinh viên; nhưng trong các trường học vẫn tổ chức “Hội nhà giáo yêu nước” để đấu tranh chống Mỹ xâm lược, đòi thực hiện hòa bình, độc lập dân tộc.
Tại vùng giải phóng trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nêu cao tinh thần cách mạng, dũng cảm, sáng tạo, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh , vượt qua khó khăn trong giảng dạy, giáo dục học sinh, dựa vào nhân dân để phát triển giáo dục trong thời chiến. Ở nhiều địa phương các thầy cô giáo phải “đội bom” đi dạy, học sinh “đội bom” đi học, nhưng thầy và trò vẫn bám trường, bám lớp, đảm bảo kế hoạch giảng dạy, học tập.
Đầu năm 1973, tại Kim Sơn –Hoài Ân, Hội nghị Công đoàn giáo dục tỉnh được tổ chức (Cơ quan Ban giáo dục tỉnh, trường Sư phạm, trường bổ túc văn hóa …); Hội nghị bầu đồng chí Hà Ngọc Lân làm thư ký.
Từ năm 1975 đến 2009:
1. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình ) lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1980. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Vũ Viết Tri được bầu làm thư ký.
2. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình ) lần thứ II, nhiệm kỳ 1980-1983. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phan Đình Liệu được bầu làm thư ký.
3. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình ) lần thứ III, nhiệm kỳ 1983-1986. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phan Đình Liệu được tiếp tục bầu làm thư ký.
4. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình ) lần thứ IV, nhiệm kỳ 1986-1989. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; đồng chí Trần Đình Nữa được bầu làm thư ký.
5. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định (Nghĩa Bình ) lần thứ V, nhiệm kỳ 1989-1991. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí; đồng chí Trần Đình Nữa được bầu làm chủ tịch.
6. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ VI, nhiệm kỳ 1991-1996. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí; đồng chí Phan Bông được bầu làm chủ tịch.
7. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 1996-2003. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí; đồng chí Nguyễn Như Lai được bầu làm chủ tịch.
8. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2003-2008. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phan Tấn Dũng được bầu làm chủ tịch.
9. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ IX, nhiệm kỳ 2008-2013. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phan Tấn Dũng được bầu làm chủ tịch.

10. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phan Tấn Dũng được bầu làm chủ tịch. Tháng 10/2014 đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu bổ sung làm chủ tịch

11. Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; đồng chí Trần Phan Phi Hùng được bầu làm chủ tịch.

CĐGD Bình Định
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Hãy thành thật với chính mình. Nếu tuân thủ nguyên lý ấy, bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn

Tony Hsieh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: