Giới thiệu >  CĐCS trực thuộc CĐGD Bình Định

CĐCS TRỰC THUỘC CĐGD TỈNH BÌNH ĐỊNH

STT

Đơn vị

  1

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Chủ tịch: Trần Hà Nam
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0903570645, Email: Namlqd@gmail.com

  2

Trường Quốc Học Quy Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Phương
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: , Email: lethiphuong@quochocquynhon.edu.vn

  3

Trường THPT Trưng Vương
Chủ tịch: Trần Thị Phúc Diễm
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động 0987638678: , Email: tranthiphucdiem@gmail.com

  4

Trường THPT Hùng Vương
Chủ tịch: Lê Trường Giang
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: , Email: cdcshungvuong@yahoo.com.vn

  5

Trường THPT Nguyễn Thái Học
Chủ tịch: Nguyễn Tiết Hạnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0903397001, Email: tiethanh1062@gmail.com

  6

Trường THPT Trần Cao Vân
Chủ tịch: Thân Thị Mỹ Hương
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0905412278 , Email: zasuhuong@gmail.com

  7

Trường TH, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn
Chủ tịch: Phạm Lê Tường Vy
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0905497272, Email: vyplt.quynhon@ischool.vn

  8

Trường THPT Quy Nhơn
Chủ tịch: Đào Thị Ngọc Lan
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 01686517848, Email: daongoclan@quynhon.edu.vn

  9

Trường THPT số 1 Tuy Phước
Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thi
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0905709955, Email: xuanthi12.tp1@gmail.com

  10

Trường THPT số 2 Tuy Phước
Chủ tịch: Phạm Gia Quyến
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0914380170, Email: thpt_tp2@yahoo.com.vn

  11

Trường THPT số 3 Tuy Phước
Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0977907359 , Email: dunglycay@gmail.com

  12

Trường THPT Nguyễn Diêu
Chủ tịch: Đào Văn Hải
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0914907892, Email: daohaindieu@gmail.com

  13

Trường THPT Xuân Diệu
Chủ tịch: Phạm Thị Thu Hà
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0942250510 , Email: 77.phamthithuha@gmail.com

  14

Trường THPT số 1 An Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Thanh Nga
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0988522551 Email: thanhnga_an1@yahoo.com.vn

  15

Trường THPT số 2 An Nhơn
Chủ tịch: Trương Thị Bích Hồng
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: thptan2@gmail.com

  16

Trường THPT số 3 An Nhơn
Chủ tịch: Trần Hà Như Thảo
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0934883227 , Email: thnt1902@gmail.com

  17

Trường THPT Hòa Bình
Chủ tịch: Phạm Văn Huấn
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 01686872737, Email: congdoanhb@gmail.com

  18

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Cảnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0935379785, Email: canh0341@yahoo.com

  19

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Chủ tịch: Bùi Khương Thịnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0976198185, Email: thinhnguyentruongto@gmail.com

  20

Trường THPT số 1 Phù Cát
Chủ tịch: Phạm Thành Đức
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0907296835, Email: ducphucat1@gmail.com

  21

Trường THPT số 2 Phù Cát
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hà
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0976936614, Email: thuhaphucat2@gmail.com

  22

Trường THPT số 3 Phù Cát
Chủ tịch: Trương Minh Đính
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 01202723435 , Email: congdoanpc3@gmail.com

  23

Trường THPT Ngô Mây
Chủ tịch: Phạm Hoài Nam
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0985253199, Email: phamhoainamgv@gmail.com

  24

Trường THPT Nguyễn Hữu Quang
Chủ tịch: Phạm Văn Hạnh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0982470732 , Email: congdoannhq@gmail.com

  25

Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Chủ tịch: Trần Thị Kim Loan
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 01229643727 , Email: kimloantdnguyenhongdao@gmail.com

  26

Trường THPT Ngô Lê Tân
Chủ tịch: Nguyễn Đức Hiển
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987696690, Email: nguyenduchienpc2@gmail.com

  27

Trường THPT số 1 Phù Mỹ
Chủ tịch: Nguyễn Cẩm Nhung
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động:, Email: 0985180289 congdoanthptso1pm@gmail.com

  28

Trường THPT số 2 Phù Mỹ
Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987638678, Email: cuongpm2@gmail.com

  29

Trường THPT An Lương
Chủ tịch: Lưu Thị Bích Hằng
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0975069354, Email: congdoanthptanluong@gmail.com

  30

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Chủ tịch: Hồ Sỹ Toàn
Nhiệm kỳ: 2016 – 2021
Di động: 0961035005, Email: cdnttpm@gmail.com

  31

Trường THPT Bình Dương
Chủ tịch: Lê Hoài Cương
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0948089489 , Email: hoaicuongbd@gmail.com

  32

Trường THPT Mỹ Thọ
Chủ tịch: Phạm Tiến Vũ
Nhiệm kỳ: 2013-2018
Di động: 0979495289, Email: congdoanthptmytho@gamail.com

  33

Trường THPT Tăng Bạt Hổ
Chủ tịch: Nguyễn Văn Vinh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 09144218811, Email: vinhtbh@yahoo.com.vn

  34

Trường THPT Nguyễn Trân
Chủ tịch: Trần Hoài Nguyên
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0914124318, Email: nguyentranhoai@gmail.com

  35

Trường THPT Nguyễn Du
Chủ tịch: Đinh Công Thi
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0979354799 , Email: congthi79@gmail.com

  36

Trường THPT Lý Tự Trọng
Chủ tịch: Đinh Văn Huỳnh
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0984580060, Email: thehuynh466ltt@yahoo.com.vn

  37

Trường THPT Phan Bội Châu
Chủ tịch: Trà Quý Trị
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0984452409, Email: quytripbc1972@gmail.com

  38

Trường THPT Tam Quan
Chủ tịch: Nguyễn Công Sinh
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0905541114, Email: nguyencongsinhtq@gmail.com

  39

Trường THPT chuyên Chu Văn An
Chủ tịch: Nguyễn Huy Bình
Di động: 0905355369, Email: binh35@gmail.com

  40

Trường THPT Hoài Ân
Chủ tịch: Trần Đại Nguyên
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0984457651, Email: nguyen_bd156@yahoo.com.vn

  41

Trường THPT Võ Giữ
Chủ tịch: Trần Quý Cử
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0978042289, Email: trancu1965@yahoo.com.vn

  42

Trường THPT Trần Quang Diệu
Chủ tịch: Huỳnh Chung Nguyên
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0986212864, Email: nguyentqd80@gmail.com

  43

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chủ tịch: Đào Xuân Tiện
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0978782559, Email: daoxt_159@yahoo.com.vn

  44

Trường THPT Tây Sơn
Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoa
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động:, Email: hoa22661@gmail.com

  45

Trường THPT Quang Trung
Chủ tịch: Bùi Thúc Đễ
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: , Email: buithucde1982@gmail.com

  46

Trường THPT Nguyễn Huệ
Chủ tịch: Lê Hồng Thủy
Nhiệm kỳ:
Di động: 0934820379 , Email: cdnguyenhue@gmail.com

  47

Trường THPT Võ Lai
Chủ tịch: Võ Anh Tuấn
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động Email: voanhtuan1976.volai@gmail.com

  48

Trường THPT Vân Canh
Chủ tịch: Đỗ Thanh Phong
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0985208104; email: phongtruc2009@gmail.com

  49

Trường THPT Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Bùi Xuân Thanh
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: thanhbui74.vt@gmail.com

  50

Trường THPT An Lão
Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Thanh
Nhiệm kỳ: 2015 – 2020
Di động: 0985974255, Email: thptanlao294@yahoo.com.vn

  51

Trường PTDTNT Tỉnh
Chủ tịch: Hoàng Thị Hà Thanh
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0987025723 , Email: tranhthanhbdi@yahoo.com.vn

  52

Trường PTDTNT Vân Canh
Chủ tịch: Lê Thị Kim Nhị
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: , Email: nhivc07@gmail.com

  53

Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bình
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0913845028, Email: ngocbinh16036@yahoo.com.vn

  54

Trường PTDTNT THCS &THPT An Lão
Chủ tịch: Nguyễn Huy Phong
Nhiệm kỳ: 2017 – 2022
Di động: 0982011124, Email: huyphongal@gmail.com

  55

Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn
Chủ tịch: Huỳnh Thị Kim Anh
Nhiệm kỳ: 2015-2020
Di động: 0983235147, Email: kimanhhyvong@yahoo.com

  56

Trung tâm GDTX tỉnh
Chủ tịch: Hồ Trung Phong
Nhiệm kỳ: 2017-2022
Di động: 0907403952 Email: phong.ttgdtxbd@gmail.com

  57

Văn phòng Sở GD-ĐT Bình Định
Chủ tịch: Nguyễn Xuân Trang
Nhiệm kỳ: 2014-2019
Di động: 0983566545, Email : vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn

Mỗi ngày một cuốn sách
Cõi tiền
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: