Giới thiệu >  CĐGD huyện, thành phố

Danh sách Công đoàn giáo dục các huyện , thành phố


1

Công đoàn Giáo dục Quy Nhơn
Chủ tịch: Tô Thị Thu Hường
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0935284509
Email: thuhuong.gdqn@gmail.com

 

2

Công đoàn Giáo dục Tuy Phước
Chủ tịch: Khưu Đại Lợi
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0905091059
Email: Kdailoi@yahoo.com.vn

3

Công đoàn Giáo dục An Nhơn
Chủ tịch: Nguyễn Văn Thống
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 09 14027801
Email: cdgdannhon@yahoo.com.vn

4

Công đoàn Giáo dục Phù Cát
Chủ tịch: Phạm Thị Kiểm
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0985304216
Email: Phamthikiem.cd@gmail.com

5

Công đoàn Giáo dục Phù Mỹ
Chủ tịch: Ngô Vĩnh Thái
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0914123639
Email: ngovinhthai@hotmail.com.vn

6

Công đoàn Giáo dục Hoài Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Kim Hồng
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0914427122
Email: Kimhong_pgd@yahoo.com.vn

7

Công đoàn Giáo dục Hoài Ân
Chủ tịch: Phạm Minh Nhất
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0984639285
Email: minhnhat_pgdha@yahoo.com.vn

8

Công đoàn Giáo dục Tây Sơn
Chủ tịch: Võ Ngọc Khanh
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0905860506
Email: khanh.vngoc@yahoo.com

9

Công đoàn Giáo dục Vân Canh
Chủ tịch: Phạm Thị Bộ
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 01234255395
Email: phambo10@yahoo.com.vn

10

Công đoàn Giáo dục Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0914670373
Email: pgd_vt@yahoo.com.vn

11

Công đoàn Giáo dục An Lão
Chủ tịch: Lê Văn Thành
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0983875441
Email: lethanhpgdanlao@gmail.com

Mỗi ngày một cuốn sách
Tôi muốn biết
Danh ngôn

Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: