Mỗi ngày một cuốn sách
Về đại thắng mùa xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn
Danh ngôn

Hãy tử tế với những gã nghiện máy tính, biết đâu sau này bạn sẽ làm việc cho ai đó trong số họ

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: