Giới thiệu >  CĐGD huyện, thành phố

Danh sách Công đoàn giáo dục các huyện , thành phố


1

Công đoàn Giáo dục Quy Nhơn
Chủ tịch: Tô Thị Thu Hường
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0935284509
Email: thuhuong.gdqn@gmail.com

 

2

Công đoàn Giáo dục Tuy Phước
Chủ tịch: Khưu Đại Lợi
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0905091059
Email: Kdailoi@yahoo.com.vn

3

Công đoàn Giáo dục An Nhơn
Chủ tịch: Nguyễn Văn Thống
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 09 14027801
Email: cdgdannhon@yahoo.com.vn

4

Công đoàn Giáo dục Phù Cát
Chủ tịch: Phạm Thị Kiểm
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0985304216
Email: Phamthikiem.cd@gmail.com

5

Công đoàn Giáo dục Phù Mỹ
Chủ tịch: Ngô Vĩnh Thái
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0914123639
Email: ngovinhthai@hotmail.com.vn

6

Công đoàn Giáo dục Hoài Nhơn
Chủ tịch: Lê Thị Kim Hồng
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0914427122
Email: Kimhong_pgd@yahoo.com.vn

7

Công đoàn Giáo dục Hoài Ân
Chủ tịch: Phạm Minh Nhất
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 0984639285
Email: minhnhat_pgdha@yahoo.com.vn

8

Công đoàn Giáo dục Tây Sơn
Chủ tịch: Võ Ngọc Khanh
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0905860506
Email: khanh.vngoc@yahoo.com

9

Công đoàn Giáo dục Vân Canh
Chủ tịch: Phạm Thị Bộ
Nhiệm kỳ: 2012 – 2017
DĐ: 01234255395
Email: phambo10@yahoo.com.vn

10

Công đoàn Giáo dục Vĩnh Thạnh
Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0914670373
Email: pgd_vt@yahoo.com.vn

11

Công đoàn Giáo dục An Lão
Chủ tịch: Lê Văn Thành
Nhiệm kỳ 2012 – 2017
DĐ: 0983875441
Email: lethanhpgdanlao@gmail.com

Mỗi ngày một cuốn sách
Những yếu tố cơ bản của nghề dạy học
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: