Giới thiệu >  CĐGD Bình Định

ỦY BAN KIỂM TRA CĐGD Bình Định -Khóa IX Nhiệm kỳ: 2012 - 2017


STT

Họ và Tên
Chức danh

Chức vụ
đơn vị công tác

Số điên thoại

1

Trần Phan Phi Hùng
Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Bình Định
Số 8 – Trần Phú –Quy Nhơn
Email: cdgdbinhdinh@yahoo.com.vn

CQ: 0563824045
Di động: 01262574107

2

Nguyễn Thị Hoàng
Phó chủ nhiệm UBKT

Chuyên viên Sở GD-ĐT Bình Định
Số 8 – Trần Phú –Quy Nhơn
Email: hoanggdcn@yahoo.com.vn

CQ: 0563815380
Di động: 0914352967

3

Trần Xuân Trường
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ tịch công đoàn trường THPT Hùng Vương
Quy Nhơn-Bình Định
Email: xuantruongqn@gmail.com

CQ:
Di động: 0906983985

4

Nguyễn Hồng Xuân
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ tịch công đoàn trường THPT Nguyễn Du
Hoài Nhơn-Bình Định
Email: xuanhong20@gmail.com

CQ:
Di động: 0986800971

5

Nguyễn Văn Sang
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ nhiệm UBKT CĐGD Tuy Phước
Tuy Phước – Bình Định
Email: Vansang_pgd@yahoo.com

CQ:
Di động: 0914189836

Mỗi ngày một cuốn sách
Carmen & Colomba
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: