Giới thiệu >  CĐGD Bình Định

ỦY BAN KIỂM TRA CĐGD Bình Định -Khóa IX Nhiệm kỳ: 2012 - 2017


STT

Họ và Tên
Chức danh

Chức vụ
đơn vị công tác

Số điên thoại

1

Trần Phan Phi Hùng
Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Bình Định
Số 8 – Trần Phú –Quy Nhơn
Email: cdgdbinhdinh@yahoo.com.vn

CQ: 0563824045
Di động: 01262574107

2

Nguyễn Thị Hoàng
Phó chủ nhiệm UBKT

Chuyên viên Sở GD-ĐT Bình Định
Số 8 – Trần Phú –Quy Nhơn
Email: hoanggdcn@yahoo.com.vn

CQ: 0563815380
Di động: 0914352967

3

Trần Xuân Trường
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ tịch công đoàn trường THPT Hùng Vương
Quy Nhơn-Bình Định
Email: xuantruongqn@gmail.com

CQ:
Di động: 0906983985

4

Nguyễn Hồng Xuân
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ tịch công đoàn trường THPT Nguyễn Du
Hoài Nhơn-Bình Định
Email: xuanhong20@gmail.com

CQ:
Di động: 0986800971

5

Nguyễn Văn Sang
UV UBKT CĐGD BĐ

Chủ nhiệm UBKT CĐGD Tuy Phước
Tuy Phước – Bình Định
Email: Vansang_pgd@yahoo.com

CQ:
Di động: 0914189836

Mỗi ngày một cuốn sách
Marley và Tôi
Danh ngôn

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Khuyết Danh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: