Giới thiệu >  CĐGD Bình Định

Thường trực CĐGD BÌNH ĐỊNH Số 08 Trần Phú – Quy Nhơn - 056.3824045

TT

Họ và tên

Chức vụ


1


Nguyễn Thị Thanh


Chủ tịch

DĐ: 0905271999

Email: thanh@cdgdbinhdinh.edu.vn2


Trần Phan Phi Hùng


Phó Chủ tịch

DĐ: 01262574107

Email: hung@cdgdbinhdinh.edu.vn

 


3


Huỳnh Thị Kim Hoàng


  Ủy viên Ban Thường vụ

DĐ: 0904351700

Email: hoang@cdgdbinhdinh.edu.vn

Mỗi ngày một cuốn sách
Ảo mộng tình yêu
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: