Giới thiệu >  CĐGD Bình Định

Thường trực CĐGD BÌNH ĐỊNH Số 08 Trần Phú – Quy Nhơn - 056.3824045

TT

Họ và tên

Chức vụ


1


Nguyễn Thị Thanh


Chủ tịch

DĐ: 0905271999

Email: thanh@cdgdbinhdinh.edu.vn2


Trần Phan Phi Hùng


Phó Chủ tịch

DĐ: 01262574107

Email: hung@cdgdbinhdinh.edu.vn

 


3


Huỳnh Thị Kim Hoàng


  Ủy viên Ban Thường vụ

DĐ: 0904351700

Email: hoang@cdgdbinhdinh.edu.vn

Mỗi ngày một cuốn sách
Khổ luyện thành tài
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: