Giới thiệu >  CĐGD Bình Định

Thường trực CĐGD BÌNH ĐỊNH Số 08 Trần Phú – Quy Nhơn - 056.3824045

TT

Họ và tên

Chức vụ


1


Nguyễn Thị Thanh


Chủ tịch

DĐ: 0905271999

Email: thanh@cdgdbinhdinh.edu.vn2


Trần Phan Phi Hùng


Phó Chủ tịch

DĐ: 01262574107

Email: hung@cdgdbinhdinh.edu.vn

 


3


Huỳnh Thị Kim Hoàng


  Ủy viên Ban Thường vụ

DĐ: 0904351700

Email: hoang@cdgdbinhdinh.edu.vn

Mỗi ngày một cuốn sách
Ngọc trong đá
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: