Xin chào. Hân hạnh được gặp bạn.

Web Xanh thiết kế trang web cho các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị...

Xanh là tên trang web, ở đây bạn có thể tìm thấy các gói website cơ bản được cấu hình thông dụng và phổ biến nhất, bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu.

Chúng ta hãy nói về dự án của bạn?

Web Xanh muốn nghe ý tưởng và nhu cầu của bạn cho một ứng dụng trang web. Nếu bạn có những thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ với Web Xanh.

Cảm ơn bạn!