Quy trình thiết kế Web

Quy trình thiết kế Web chi tiết
Kế hoạch

Web Xanh tìm hiểu về công việc của bạn, nghiên cứu thị trường và làm việc với bạn để phát triển một chiến lược đúng đắn.

Sáng tạo

Web Xanh thiết kế, xây dựng và phát triển các yếu tố để hỗ trợ trang web của bạn và triển khai chúng ra thế giới.

Phát triển

Web Xanh làm việc với bạn thường xuyên để đánh giá tiến độ và giúp quản lý các nhiệm vụ và mục tiêu của bạn.Thiết Kế Website

Thiết Kế Website

Mục tiêu của Web Xanh là sáng tạo nên những website mang lại niềm tự hào cho bạn.

Xem chi tiết

iPhone & iPad

iPhone & iPad

Thế giới đang chuyển động, số người dùng điện thoại để online sẽ nhiều hơn cả số người dùng máy tính. Bạn có muốn trang web của bạn trong tầm tay của họ?

Xem chi tiết

Cập nhật nội dung Website

Cập nhật nội dung Website

Hãy sử dụng dịch vụ "Cập nhật nội dung Website" của Web Xanh để Website được chăm sóc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Xem chi tiết