Lợi ích của người lao động là mục tiêu đầu tiên trong xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Cập nhật: 04/05/2013 - đọc: 3123 lần
Ngày 3/5/2013 tại trường tiểu học Lê Hồng Phong Quy Nhơn, Hội nghị Chủ tịch CĐGD cấp huyện tổ chức đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2012-2013.
Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Lê Hồng Phong và chủ tịch Công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố.


  Ô. Nguyễn Mạnh Hùng, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

  Công đoàn giáo dục cấp huyện có 576CĐCS/639 CĐCS toàn ngành, tỷ lệ 90%; 17.042/ LĐ/20.493LĐ toàn ngành, chiếm tỷ lệ 83%. Năm học 2012-2013, hoạt động Công đoàn giáo dục các huyện đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình công tác công đoàn năm học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; có nhiều hình thức đổi mới trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; quan tâm chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt, sức khỏe cho đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; phong trào thi đua và các cuộc vận động trong ngành được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013.


  Ô, Trần Phan Phi Hùng, PCT CĐGD tỉnh báo cáo tình hình và kết quả HĐCĐGD cấp huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả và những tồn tại, khó khăn trong tổ chức hoạt động công đoàn ở cơ sở và đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết, như Chế độ thâm niên, công vụ cho cán bộ công tác tại Phòng GD&ĐT; Biên chế chuyên trách cho Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện.; Phân cấp thu kính phí Công đoàn cho CĐGD cấp huyện và sớm có quy định cụ thể tỷ lệ kinh phí công đoàn được quản lý, sử dụng chi giữa CĐGD cấp huyện và LĐLĐ cấp huyện.; Công đoàn giáo dục tỉnh cần mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS. Chỉ đạo công tác giao lưu kết nghĩa; CĐGD tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng thêm nhà công vụ, sửa chữa một số nhà công vụ đã xuống cấp; CĐCS trường MGDL, MNTT được để lại nguồn kinh phí công đoàn tại đơn vị để tổ chức các hoạt động...


  Ô. Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch CĐGD Quy Nhơn


  Ô. Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch CĐGD An Nhơn


Bà Phạm Thị Kiểm, Chủ tịch CĐGD Phù Cát


  Ô. Ngô Vĩnh Thái, Chủ tịch CĐGD Phù Mỹ


  Ô.Lê Mẫn, Chủ tịch CĐGD Hoài Nhơn


  Ô. Phạm Minh Nhất, Chủ tịch CĐGD Hoài Ân


  Ô. Võ Ngọc Khanh, Chủ tịch CĐGD Tây Sơn


  Ô. Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch CĐGD Vĩnh Thạnh


Bà Phạm Thị Bộ, Chủ tịch CĐGD Vân Canh


  Ô. Lê Văn Thành, Chủ tịch CĐGD An Lão


  Ô. Lê Văn Tuyên Hiệu trưởng trường TH Lê Hồng Phong

Kết luận hội nghị, ông Phan Tấn Dũng chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố đã đóng góp quan trọng trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của ngành; ghi nhận các kiến nghị của đại biểu; đồng thời lưu ý hoạt động công đoàn giáo dục các cấp phải thường xuyên chăm lo đến lợi ích của người lao động, đặt lợi ích người lao động là mục tiêu đầu tiên trong xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chủ động phối hợp với chính quyền sớm giải quyết những tồn tại bức xúc ở đơn vị, động viên đoàn viên, lao động thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu năm học; tổ chức tốt đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012-2013 .

Tháng 5/2013
VP-CĐGD Bình Định
Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: