Phát huy các hình thức hoạt động đổi mới của cơ sở; tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, lao động trong các phong trào thi đua.
Cập nhật: 20/04/2013 - đọc: 5032 lần
Từ ngày 28/3 đến 13/4/2013, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2012-2013.
Tại 12 CĐCS Trường THPT, trung tâm GDTX-HN và 3 Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố, Đoàn đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành, ý kiến đóng góp của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Liên đoàn lao động huyện về tình hình và kết quả hoạt động công đoàn, kiểm tra thực tế, tiếp xúc đoàn viên.

Qua kiêm tra, Đoàn ghi nhận cố gắng của Ban Chấp hành, đoàn viên, giáo viên đã hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch công tác công đoàn năm học, có nhiều hoạt động đổi mới, giải pháp sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua. Đặc biệt sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình công tác công đoàn năm học 2012-2013.


Đoàn làm việc với trường THPT Tây Sơn


Đoàn làm việc với Trung tâm GDTX-HN An Nhơn


Đoàn làm việc với Trường THPT Xuân Diệu


Đoàn làm việc với Trường THPT Nguyễn Thái Học


Báo cáo của các đơn vị đã phản ánh đầy đủ, cụ thể kết quả hoạt động công đoàn năm học. Nổi bật: Trong tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, kế hoạch năm học; có nhiều giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong rèn luyện, học tập, công tác, giảng dạy của đội ngũ giáo viên và người lao động, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo có chuyển biến tích cực, kỷ cương, nề nếp, cảnh quan nhà trường, chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị có nhiều tiến bộ.
Công đoàn trường THPT số 2 An Lão, PTDTNT Vân Canh, THPT Trần Quang Diệu..., nằm trên địa bàn miền núi, trung du đã cố gắng duy trì tốt các phong trào thi đua trong năm học, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác chăm lo đời sống, đặc biệt giáo viên ở xa.


Khu ở tập thể trường THPT số 2 An Lão


Khu ở tập thể trường THPT Trần Quang Diệu, Hoài Ân

Công đoàn THPT Nguyễn Trân, THPT Bình Dương, THPT Ngô Mây, THPT Hòa Bình, THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Tây Sơn, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Thái Học, Trung tâm GDTX-HN An Nhơn…, đẩy mạnh công tác chăm lo xây dựng đội ngũ, động viên đoàn viên, giáo viên học tập nâng cao trình độ, NCKH, viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu đạt chuẩn, trên chuẩn nghề nghiệp, giáo viên dạy giỏi; quan tâm xây dựng nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong đơn vị.


Chủ tịch công đoàn trường THPT Nguyễn Trân báo cáo tại buổi làm việc


Đoàn làm việc với trường THPT Ngô Mây


Đoàn làm việc với trường THPT Hòa Bình


Đoàn làm việc với trường THPT Nguyễn Trường Tộ


Khu tập thể trường THPT Bình Dương, Phù Mỹ

Công đoàn giáo dục huyện An Lão, Vân Canh, Quy Nhơn tăng cường vai trò đại diện bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quan tâm chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt, sức khỏe cho đoàn viên; chú trọng thực hiện chính sách đối với lao động nữ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt kết quả tốt.


Hiệu trưởng trường THCS bán trú Đinh Ruối, An Lão phát biểu tại buổi làm việc


Đoàn làm việc với Công đoàn giáo dục An Lão


Đoàn làm việc với trường THCS bán trú Canh Thuận- Vân Canh


Đoàn Làm việc với Công đoàn giáo dục Vân Canh


Đoàn làm việc với trường THCS Nhơn Lý- Quy Nhơn


Đoàn Làm việc với Công đoàn giáo dục Quy Nhơn


Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công đoàn vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, như: việc thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, lao động trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động công đoàn; nề nếp sinh hoạt BCH, sinh hoạt đoàn viên; kế hoạch công tác công đoàn và hiệu quả hoạt động, xây dựng công đoàn đơn vị vững mạnh.

VP-CĐN

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: