Miền biên đảo
Cập nhật: 04/03/2013 - đọc: 1742 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
This moment - spanish guitar improvisation - john clarke
Danh ngôn

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Ngạn ngữ phương Tây
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: