Miền biên đảo
Cập nhật: 04/03/2013 - đọc: 1958 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
Bến Tre đồng khởi và đội quân tóc dài
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: