Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động
Cập nhật: 26/12/2012 - đọc: 2277 lần
Trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X (nhiệm kỳ 2012-2017), ông Phan Tấn Dũng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục đã dành cho Đặc san Công đoàn Giáo dục Bình Định cuộc trao đổi cởi mở.
Thưa ông, với vai trò đại diện một đội ngũ trên 2 vạn cán bộ, giáo viên và người lao động trong khi chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên vẫn chưa tạo động lực phấn đấu vươn lên trong hoạt động nghề nghiệp, trong nhi ệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục Bình Định đã làm gì để chăm lo đời sống cũng như bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp cho họ?

     * Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên và lao động trong ngành được xác định là chức năng cơ bản của Công đoàn Giáo dục. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn giáo dục các cấp luôn bám sát và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, góp phần khắc phục những bất hợp lý gây bức xúc đối với giáo viên, lao động trong ngành.

Công đoàn Giáo dục đã chủđộng phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến của các cấp công đoàn tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản về chếđộ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên và người lao động; như đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi, chếđộ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, chếđộ làm việc đối với giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT; tiêu chuẩn xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; nghiên cứu, khảo sát và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một sốđiểm về chếđộ, chính sách và đời sống giáo viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn… Công đoàn ngành cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức chỉđạo, hướng dẫn có hiệu quả Nghịđịnh 43/2006/ NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị, trường học, từng bước tạo thu nhập tăng thêm cho người lao động. Tăng cường chỉđạo các hoạt động dân chủở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị CBCC; từ đây, nhiều trường học đã cải tiến nội dung hội nghị, dành nhiều thời gian thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học; góp ý điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng lợi ích cho người lao động.

Công đoàn ngành cũng đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả  Cuộc vận động “Toàn ngành hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt  khó khăn” mà trọng tâm là xây dựng nhà ở tập thể giáo viên miền núi, hải đảo, vùng sâu,  vùng xa; tổ chức vận động cán bộ, giáo viên đóng góp 1 tỷ 200 triệu đồng cùng với kinh  phí hỗ trợ của Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và kinh phí nhà  nước xây dựng 336 phòng ở, có diện tích sử dụng 8.076 m2. Hưởng ứng Lời kêu gọi của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Quyên góp  sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc  biệt khó khăn”, toàn ngành đã quyên góp 3 tỷ 803 triệu đồng, trên 50 nghìn kg quần áo,  sách vở, đồ dùng học tập, góp phần giúp giáo viên giảm bớt khó khăn, học sinh không  phải bỏ học vì thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu sách vở. Công đoàn ngành đã vận động các  doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho  giáo viên chưa có nhà ở với số tiền 260 triệu đồng. Vận động giúp giáo viên, học sinh bị  thiệt hại do thiên tai, bão lụt... Với tinh thần “trường giúp trường, huyện giúp huyện, tỉnh  giúp tỉnh”, cả 14 trường THPT, PTDT nội trú, PTDT bán trú ở 3 huyện miền núi đều đã  nhận được sự trợ giúp có hiệu quả của trường bạn…

Công đoàn cơ sở tại các trường học đều có các hình thức chăm lo đời sống phù hợp  với điều kiện, như: xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ trợ vốn, quỹ tham quan, tín chấp vay  vốn ngân hàng, tổ chức quyên góp giúp đỡđồng nghiệp khi gặp khó khăn, đau bệnh  hiểm nghèo, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, gặp mặt và trao  thưởng cho con giáo viên và người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập. Công  tác chăm lo đời sống tinh thần bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,  tham quan du lịch cũng được phát triển sâu rộng ở trường học…

- Một trong những nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Công đoàn là tổ chức  tuyên truyền giáo dục cũng như tham gia xây dựng đểđội ngũ giáo viên, lao động không  ngừng nâng cao chất lượng về nhận thức chính trị và chuyên môn. Công đoàn Giáo dục  đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ này?

* Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn giáo dục các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính  quyền tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng  giai cấp công nhân thời kỳđẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Chỉ thị 40/CT-TW của Ban  Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục, các quy định của ngành về chuẩn mực đạo đức, chuẩn nghề nghiệp  của nhà giáo ở các cấp học, bậc học; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu  quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,  Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII về Giáo dục - Đào tạo và các Nghị quyết  Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình  Định. Các cấp công đoàn giáo dục đã đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương  đạo đức, tự học và sáng tạo” trong các hoạt động giáo dục ở các nhà trường; hướng dẫn  công đoàn giáo dục các cấp tổ chức hội thảo chuyên đề về “Chuẩn mực đạo đức nhà  giáo”, “ý chí tự học và tinh thần sáng tạo của thầy, cô giáo”; thi viết bài, thi kể chuyện  về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam. Trong sốđông  đảo cán bộ, giáo viên trong ngành tham gia thi viết bài, thi kể chuyện về tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh, có 570 cán bộ, giáo viên đạt giải qua các hội thi ởđịa phương, trường  học. Hội thi cấp tỉnh có 52 cá nhân đạt giải…

Trong 5 năm đã có hàng vạn lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi  dưỡng chính trị, nghiệp vụ; tạo chuyển biến mới về chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo  viên trong ngành. Số lượng cán bộ, giáo viên có trình độ chính trị trung cấp, cao cấp tăng  2% so với đầu nhiệm kỳ; có trình độ chuyên môn đại học trở lên đạt tỷ lệ 67,62%, tăng  18,16% so với đầu nhiệm kỳ; giáo viên THPT có trình độ thạc sĩđạt tỷ lệ 10%, tăng 8%  so với đầu nhiệm kỳ. Giáo viên dạy giỏi các cấp đạt tỷ lệ 37,6%, tăng 12,6% so với đầu  nhiệm kỳ; cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp 99%, trong đó 85% được  đánh giá xếp loại khá, tốt...

  - Là ngành có nhiều phong trào thi đua cũng như các cuộc vận động, xin ông cho biết tổ chức Công đoàn của ngành giáo dục đã tham gia vào các phong trào thi đua cũng như các cuộc vận động đó như thế nào?

     * Hai phong trào thi đua lớn của ngành Giáo dục là “Dạy tốt, học tốt” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được công đoàn cơ sở trường học tích cực tham gia với những nội dung cụ thể, như: vận động xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; tham gia tổ chức các hoạt động tập thể, tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ởđịa phương; thực hiện giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các cấp công đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức tốt hội thảo, hội giảng; thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong các đơn vị giáo dục và trường học; nhiều bài giảng điện tử, đồ dùng dạy học, phần mềm trong quản lý học sinh được hội đồng khoa học các cấp trong ngành đánh giá cao tính sáng tạo, tính thực tiễn; đã có trên 1.500 sáng kiến kinh nghiệm, 650 bài giảng điện tử, 1.430 thiết bịđồ dùng dạy học tự làm đạt giải qua hội thi cấp cơ sở. Trong đó: 15 đề tài đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; 457 đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp ngành.

     Gắn với Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, 5 năm qua, hàng nghìn lượt giáo viên ở các bậc học, cấp học đã tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Ởđịa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng có nhiều giáo viên khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện trở thành giáo viên dạy giỏi.

     Các cuộc vận động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, giáo viên tình nguyện hiến máu nhân đạo; tích cực đóng góp, trợ giúp giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, lũ lụt; hưởng ứng cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa, Trường sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (7/2012)… Trong 5 năm, kết quả quyên góp qua các cuộc vận động xã hội- từ thiện là 16 tỷ 837 triêu đồng. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Trường học văn hóa”, “bảo vệ môi trường”, “an toàn giao thông”, “phòng chống tệ nạn xã hội”… được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả.

     Nhìn chung, kết quả phong trào thi  đua, các cuộc vận  động trong 5 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương, trường học, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

     - Là người lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Bình Định thực hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên và lao động trong nhiệm kỳ qua, hẳn ông còn nhiều trăn trở muốn kiến nghị lên cấp trên?

     * Đối với Sở GD&ĐT Bình Định, tôi muốn kiến nghị Sở chỉđạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời chếđộ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, xét hết tập sự cho cán bộ, giáo viên và lao động trong ngành. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tôi kiến nghị cần phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung Nghịđịnh số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chếđộ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Cụ thể, mở rộng đối tượng được hưởng chếđộ phụ cấp thâm niên cho cán bộ giáo viên nghỉ hưu trước 01/5/2011; cán bộ, giáo viên và người lao động đang công tác trong ngành giáo dục; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT tổ chức triển khai đề án xây dựng nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015. Tôi cũng xin kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định cụ thểđịnh mức biên chế; phân phối ngân sách cho công đoàn giáo dục tỉnh, huyện đểđảm bảo tính thống nhất trong tổ chức công đoàn giáo dục các địa phương…     

- Trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Bình Định khóa X (nhiệm kỳ 2012 - 2017), là người có thâm niên trong hoạt động Công đoàn Giáo dục, theo ông, Công đoàn Giáo dục Bình Định cần được định hướng hoạt động như thế nào?

     * Tôi nghĩ, trong tình hình mới, Công đoàn Giáo dục các cấp cần nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua, phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi định hướng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.


Đ.S.C.Đ.G.D (thực hiện)Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TEDx - Vietsub] Tại sao bạn không thể thay đổi bản thân
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: