Kỳ vọng với Đại hội nhiệm kỳ mới
Cập nhật: 20/12/2012 - đọc: 2965 lần
Ngay trước thời gian Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục lần thứ X diễn ra, chúng tôi đã nghe nhiều đại biểu từ các công đoàn cơ sở trực thuộc bày tỏ kỳ vọng.

Mong được can thiệp để bổ sung, điều chỉnh kịp thời các chế độ chính sách… Hiện nay, việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với giáo viên và người lao động vẫn còn chậm, còn những việc bất cập, bất hợp lí như việc thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP về việc thu nhập tăng thêm trong nguồn tiết kiệm chi của đơn vị; việc thực hiện chế độ thâm niên đối với nhà giáo; việc thực hiện chế độ coi thi, chấm thi giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi ở các cấp học, chế độ làm việc ngoài giờ… Chúng tôi đề nghị trong nhiệm kỳ này, Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh nên phát huy vai trò, tập trung quyết liệt, phối hợp với chính quyền rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời những chế độ chính sách đối với giáo viên và người lao động.

Vai trò của Chủ tịch Công đoàn nói riêng và Ban Chấp hành Công đoàn nói chung là hết sức quan trọng. Trong cơ cấu tổ chức hiện nay, Công đoàn có một tư cách pháp lí lớn lao, quan hệ phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan đơn vị. Nhưng, tiếng nói của công đoàn cơ sở nhìn chung còn yếu. Bởi, trình độ lí luận chính trị còn yếu, nghiệp vụ công tác chưa vững vàng, nhiều Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở không có đại diện tham gia vào cấp ủy cơ sở. Do đó, công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho giáo viên và người lao động vẫn có nhiều hạn chế. Trong thời gian đến, chúng tôi xin kiến nghị Công đoàn ngành có kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho đại diện Ban Chấp hành tham gia vào cấp ủy Đảng cơ sở, tích cực phát huy vai trò Công đoàn cơ sở vào phong trào thi đua yêu nước của cơ quan đơn vị trường học.

(Phạm Thành Đức -  Chủ tịch CĐCS trường THPT số I Phù Cát).

Đòi hỏi nhà giáo phải phấn đấu. Các chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ qua thuộc về các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… phần lớn thuộc về sự phấn đấu của nhà giáo. Đây là các chỉ tiêu rất cần thiết nên đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh cần chú ý phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ban, ngành có liên quan tăng cường các biện pháp và giải pháp nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu này!  

Chúng tôi cũng mong mỏi Công đoàn ngành quan tâm đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT nhiều hơn nữa việc hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính vì những năm trước đây, các trường này thuộc loại hình bán công, chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nên hiện nay còn thiếu thốn rất nhiều.

Mặt khác, Ban Chấp hành Công đoàn ngành nhiệm kỳ mới này cần phối hợp với chính quyền cùng cấp có kiến nghị để các cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho hợp lý việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên có thành tích nổi bật, bởi vì hiện nay còn có sự bất cập giữa tỉ lệ phần trăm người được nâng lương trước thời hạn và tiêu chí cho đối tượng này.

(Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Trung Trực)

“Kiến nghị để Sở GD&ĐT cấp bù đủ học phí cho học sinh cả 2 hệ công lập và công lập tự chủ”. Trường THPT số 2 Phù Cát có quy mô 3184 học sinh, 64 lớp. Trong đó có 2 lớp hệ GDTX, 29 lớp hệ công lập tự chủ. Các lớp hệ này không có biên chế giáo viên, Trường phải hợp đồng 22 giáo viên để giảng dạy. Nhà trường và Công đoàn phải loay hoay hợp đồng dạy giờ gần 2 năm vì mức thu học phí thấp (diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhiều) lại phải trả thừa giờ nên cân đối không đủ trả lương, đóng BHXH cho số giáo viên diện này. Buộc lòng, chúng tôi phải xét, đóng BHXH nhỏ giọt từ 3 đến 4 giáo viên/năm học khiến họ ít gắn bó với trường. Năm học 2012-2013, chúng tôi mạnh dạn hợp đồng có đóng BHXH, BHYT, BHTN cho toàn bộ giáo viên hợp đồng cũng như giáo viên được Sở GD&ĐT tuyển dụng. Chúng tôi kỳ vọng Công đoàn ngành trong nhiệm kỳ mới này sẽ tham gia, kiến nghị với lãnh đạo Sở GD&ĐT cấp bù đủ học phí cho học sinh cả 2 hệ công lập và công lập tự chủ theo NĐ 49 của Chính phủ, nhất là đối với những trường không thu học phí như trường chúng tôi để chúng tôi có thể chi trả.

Về vấn đề dạy thêm học thêm, chúng tôi đề nghị: Công đoàn ngành phối hợp với Ban giám đốc Sở GD&ĐT tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có có văn bản Hướng dẫn dạy thêm học thêm cả trong và ngoài nhà trường cho sát thực tế, khả thi trên cơ sở Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT ngày 16.5.2012. Trong nội dung Hướng dẫn dạy thêm, học thêm cần quy định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, trách nhiệm các tổ chức xã hội, định ra một cơ chế giám sát có hiệu quả và kiên quyết phạt hành chính, và có hình thức kỷ luật những giáo viên cố tình làm trái quy định.

(Nguyễn Hữu Thâm, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phù Cát)

“Cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, lao động”. Một trong những lý do khiến cho hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức là vì nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Vì vậy, để hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, mỗi công đoàn cơ sở phải nhận thức được tầm quan trọng của nó đồng thời tuyên truyền để bản thân mỗi người thấy được những lợi ích thiết thực của việc hiểu biết về pháp luật. Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi đề nghị Công đoàn ngành nên có gợi ý hay chỉ định cho các đơn vị về các nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ giáo viên và người lao động một cách đầy đủ và kịp thời. Cung cấp tài liệu hay hướng dẫn để các đơn vị có thể tìm được tài liệu tuyên truyền phù hợp. Hướng dẫn cho đơn vị các hình thức tuyên truyền hiệu quả. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật với hình thức hấp dẫn để thu hút giáo viên và người lao động tham gia, ví dụ như hình thức “Sân chơi giờ thứ 9”.

(Phan Thị Ly Giang- Chủ tịch công đoàn trường THPT Trần Cao Vân)

 

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: