Đóng góp của công đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực tại Đại hội X Công đoàn giáo dục Bình Định
Cập nhật: 08/12/2012 - đọc: 2749 lần
1. Thống nhất với các nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2008- 2012 đã nêu trong dự thảo.

Báo cáo đã nêu được cụ thể từng nội dung đã đạt cũng như chưa đạt trong việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn Giáo dục Tỉnh nhiệm kỳ 2008- 2012. Báo cáo có kèm theo phụ lục kết quả các chỉ tiêu đạt, vượt, không đạt trong nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm, cũng như làm căn cứ cho việc xây dựng các chỉ tiêu và các giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới.

2. Thống nhất với dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn Nhiệm kỳ 2012- 2017. Trong báo cáo dự thảo phương hướng đã nêu cụ thể 10 chỉ tiêu phấn đấu, khẩu hiệu hành động và các nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn Giáo dục Tỉnh  nhiệm kỳ 2012- 2017. Các chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở kết quả của nhiệm kỳ trước và ý kiến đóng góp của Hội nghị chủ tịch công đoàn ngày 30/11/2012. Báo cáo cũng đã nêu cụ thể 7 nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012- 2017. Trong từng nhiệm vụ đều có các giải pháp cụ thể, rõ ràng và các chỉ tiêu cần phấn đấu để đạt.

3. Xin kiến nghị với Đại hội một số nội dung sau:

- Qua báo cáo kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi nhận thấy các chỉ tiêu chưa đạt phần lớn thuộc về đạo đức nhà giáo, các danh hiệu thi đua như chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Do đó, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Tỉnh cần chú ý phối hợp với chính quyền cùng cấp và các Ban, Ngành có liên quan để  tăng cường các biện pháp và giải pháp nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu này, vì đây là các chi tiêu cần thiết đòi hỏi nhà giáo phải phấn đấu.

- Về chế độ chính sách, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới phối hợp với chính quyền cùng cấp và các Ban, Ngành có liên quan xem xét có những đề nghị để các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung về các chế độ như coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, bồi dưỡng luyện tập để tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh …. vì các chế độ này ban hành đã lâu, so với hiện tại không còn phù hợp nữa. Một số chế độ chính sách cho nhà giáo cần phải quan tâm giải quyết kịp thời hơn như thâm niên, nâng lương hàng năm.

- Quan tâm nhiều hơn nữa việc hỗ trợ CSVC, trang thiết bị dạy học cho các trường hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính vì những năm trước đây, các trường này thuộc loại hình bán công, chưa được đầu tư về CSVC, trang thiết bị nên hiện nay còn thiếu thốn rất nhiều.

- Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới cần phối hợp với chính quyền cùng cấp có kiến nghi, đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho hợp lý việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên có thành tích nổi bật, bỡi vì hiện nay còn có sự bất cập giữa tỉ lệ phần trăm người được nâng lương trước thời hạn và tiêu chí cho đối tượng này.

   Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch CĐCS trường THPT Nguyễn Trung Trực

 

Các tin khác của Trao đổi :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.

Albert Einstein
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: