Ý kiến đóng góp của Công đoàn Giáo dục Vân Canh tại Đại hội X Công đoàn giáo dục Bình Định
Cập nhật: 08/12/2012 - đọc: 2991 lần
Công đoàn Giáo dục Vân Canh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động động công đoàn của BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa IX và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017. Tôi xin tham gia một số ý kiến sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX  Công đoàn Giáo dục tỉnh trong báo cáo nêu khá đầy đủ, có dẫn chứng minh họa các số liệu và đơn vị điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong các lĩnh vực hoạt động công đoàn. Tuy nhiên còn có các số liệu chưa so sánh với nhiệm kỳ trước hay đầu nhiệm kỳ để thấy rõ hơn kết quả đạt được có chuyển biến tích cực.

2. Kiến nghị về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ .

Ngày 24/12/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Khi thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh đã hưởng đủ chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì không được hưởng chế độ thu hút theo Nghị định 116/NĐ-CP hoặc bị khấu trừ thời gian đã hưởng chế độ theo Nghị định 61/NĐ-CP.

Trong khi đó, phạm vi đối tượng áp dụng giữa Nghị định 61/NĐ-CP và Nghị định 116/NĐ-CP là khác nhau và Nghị định 116/NĐ-CP không thay thế Nghị định 61/NĐ-CP.

Để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục trên địa bàn huyện Vân Canh nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung, chúng tôi đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định kiến nghị các cấp có thẩm quyền có văn bản trả lời rõ theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 116/NĐ-CP.

Phạm Thị Bộ - Chủ tịch Công đoàn GD Vân Canh

Các tin khác của Trao đổi :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: