Ý kiến đóng góp của Công đoàn Trường PTDTNT tỉnh Bình Định tại Đại hội X Công đoàn giáo dục Bình Định, nhiệm kỳ 2012- 2017
Cập nhật: 08/12/2012 - đọc: 3089 lần
1. Về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ đại hội công đoàn giáo dục tỉnh 2012- 2017. Cơ bản thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ đại hội công đoàn giáo dục tỉnh 2012- 2017. Tuy nhiên có một số kiến nghị sau:

      - Công đoàn giáo dục các cấp giới thiệu 10 nhà giáo tiêu biểu để được Nhà nước xét phong tặng nhà giáo ưu tú là khó đạt được. Chỉ nên đưa ra chỉ tiêu 6 nhà giáo tiêu biểu để được Nhà nước xét phong tặng nhà giáo ưu tú.

     - Phấn đấu trình độ đào tạo trên chuẩn cấp THPT 17% nên tăng lên 20% bởi yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn là rất cần thiết và cấp bách.

     - Nhằm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho cán bộ công đoàn cơ sở,  đề nghị Công đoàn ngành cần có kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công đoàn và năng lực chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở.

     2. Những bức xúc, tồn tại liên quan đến chính sách, đời sống, điều kiện lao động của nhà giáo: Nên chuyển ngạch cho giáo viên cao cấp để đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên có tâm huyết với nghề.

    3. Những đề xuất, kiến nghị Công đoàn ngành trong nhiệm kì đến: Hàng năm Công đoàn ngành nên tổ chức cho các công đoàn viên đạt danh hiệu cao (giáo viên giỏi, nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh) đi tham quan, học tập ở các đơn vị bạn (trong hoặc ngoài tỉnh).

    4. Những kiến nghị, đề xuất khác liên quan đến việc chăm lo bảo về quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà giáo và người lao động trong ngành: Công đoàn ngành cần can thiệp để việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà giáo và người lao động trong ngành được nhanh hơn.

                                                   Quy nhơn, ngày 3 tháng 12 năm 2012

                    Nguyễn Thị Ánh Tuyết, P.Chủ tịch CĐ Trường PTDTNT tỉnh Bình Định

Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: