Ý kiến đóng góp tại Đại hội X Công đoàn Giáo dục Bình Định
Cập nhật: 04/12/2012 - đọc: 2895 lần
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24-12-2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là Nghị định 116) đã tạo động lực mới cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, xung quanh việc thực hiện nghị định này ở một số địa phương với người hưởng lương công tác trong ngành giáo dục vẫn còn không ít điều đáng nói, đáng bàn:

- Hỗ trợ phụ cấp thu hút và các loại phụ cấp khác theo quy định của Nghị định 116 cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hưởng lương trong LLVT là chủ trương hết sức kịp thời, đúng đắn. Chính sách này cho thấy rõ chủ trương đột phá trong thực hiện quan điểm thu hút nhân tài (đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ) về công tác ở những địa phương có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn. Cán bộ là gốc - có cán bộ tốt và biết yêu mến, gắn bó với địa phương thì địa phương tất yếu sẽ đổi thay, phát triển.

- Nghị định 116 có ý nghĩa hết sức to lớn với đời sống cán bộ, công chức đang công tác ở các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Nhưng trên thực tế, việc triển khai thực hiện nội dung nghị định ở một số địa phương vẫn còn những vướng mắc, hạn chế. Đó là việc chưa rõ về đối tượng được thụ hưởng; thiếu sự hợp tác đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan.

- Đơn vị Trung tâm GDTX-HN Vân Canh chúng tôi đóng ở Làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, vào đầu năm 2012, đã được Sở GD-ĐT Bình Định đề nghị Sở Tài chính Bình Định duyệt cấp kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục, trong đó đã bố trí khinh phí để thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 116/2010/ND-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

- Trung tâm đã rút nguồn ngân sách được cấp, để chi trả cho các đối tượng trong đơn vị từ tháng 01 năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2012. Từ đầu tháng 7 năm 2012 cho đến nay thì Kho bạc Nhà nước huyện Vân Canh, không cho trung tâm tiếp tục thực hiện rút ngân sách để chi trả chế độ theo Nghị định 116 theo nội dung đã nêu trên; chỉ đưa cho công văn số
1577/KBNN-KSC ngày 07 tháng 6 năm 2012, V/v thanh toán phụ cấp thu hút theo nghị định 116/2012/NĐ-CP do cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương ban hành. Theo nội dung của công văn trên thì trung tâm vẫn được hưởng chính sách của NĐ 116 vì: Trung tâm đóng trên làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh thuộc thôn đặc biệt khó khăn đã được công nhận theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT, ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT, Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II với diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và thị trấn Vân Canh không thuộc các huyện nghèo theo Nghị Quyết số 30a/2008 NQ-CP.

- Hiện nay chưa có văn bản nào của các Bộ; Ngành; Sở (các cơ quan có nhiệm vụ triển khai thực hiện NĐ 116) không cho trung tâm thụ hưởng chế độ, chính sách theo NĐ 116. Trong khi đó Sở GD-ĐT Bình Định là cơ quan chủ quản trực tiếp của trung tâm đã ra công văn số 1748/SGDĐT-KHTC, ngày 31 tháng 10 năm 2012 có nội dung: đề nghị đơn vị cần chủ động sử dụng khoản kinh phí này để thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Nhưng cho đến nay thì cán bộ, giáo viên trung tâm vẫn chưa được nhận.

- Các vấn đề, nội dung liên quan đến chế độ, chính sách nói chung, Nghị định 116 nói riêng rất cần tính công khai, minh bạch về thông tin và công bằng, dân chủ trong triển khai thực hiện. Một nghị định có ý nghĩa xã hội rộng lớn, chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ, công chức... mà triển khai chưa thật hiệu quả, mang đến những trăn trở, suy tư cho cán bộ, công chức như thời gian qua là không nên để xảy ra.

Mong muốn các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện Nghị định này nhanh chóng vào cuộc, thông tin rõ với cơ sở những nội dung liên quan đến Nghị định 116, đồng thời sớm tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.

Vân Canh, ngày 02 tháng 12 năm 2012

                          Nguyễn Ngọc Thạch, CT CĐ Trung tâm GDTX-HN Vân Canh

                                                                                         

 

Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: