Dáng cũ trúc tre
Cập nhật: 24/10/2012 - đọc: 1606 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
Tế Hanh tác phẩm chọn lọc
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: