Dáng cũ trúc tre
Cập nhật: 24/10/2012 - đọc: 1587 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
Tư duy tối ưu
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: