Dáng cũ trúc tre
Cập nhật: 24/10/2012 - đọc: 1799 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
Mẹ Teresa nguồn sáng từ trái tim
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: