Dáng cũ trúc tre
Cập nhật: 24/10/2012 - đọc: 1630 lần

Mỗi ngày một cuốn sách
Ăn, cầu nguyện, yêu
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: