Giải pháp và kinh nghiệm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Cập nhật: 14/08/2012 - đọc: 19911 lần
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu quan trọng của tổ chức Công đoàn nói chung và tổ chức Công đoàn trong các cơ sở giáo dục THPT nói riêng.
Xác định điều đó, trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở Trường THPT số I Phù Cát luôn luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân lao động đã có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục hàng năm của nhà trường, góp phần to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của cơ quan đơn vị. Năm học 2010 - 2011, Công đoàn cơ sở nhà trường vinh dự được Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng Bằng khen. Những thành công khá ổn định và bền vững ấy có được là nhờ vào những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động thực tiễn của phong trào Công đoàn nhà trường.

I. Những giải pháp hoạt động cơ bản và kết quả đạt được

Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của giáo viên, công nhân viên lao động. BCH Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCC hàng năm theo sự chỉ đạo của cấp trên; tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ và nội quy của cơ quan đơn vị; ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường. Các nội dung quy định đều được nhất trí thông qua Hội nghị CBCC và tổ chức thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Hằng năm, vào đầu năm học, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn của Ngành Giáo dục, những nội dung, nhiệm vụ công tác của cơ quan đơn vị, BCH Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình hành động, lấy ý kiến thống nhất của đoàn viên công đoàn, trình Cấp Ủy phê duyệt. Sau đó tổ chức thực hiện. Chương trình hành động lồng ghép hài hòa với các cuộc vận động lớn của Ngành và được xây dựng cụ thể qua bốn đợt thi đua: đợt 1 từ đầu năm học đến 20/11; đợt 2 từ 21/11 đến hết học kỳ I; đợt 3 từ đầu học kỳ II đến 26/3; đợt 4 từ 27/3 đến kết thúc năm học. Ở mỗi tháng, mỗi đợt thi đua, Ban Chấp hành Công đoàn đều trình Cấp Ủy phê duyệt, xin ý kiến chỉ đạo thống nhất; sau đó phát động, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cụ thể, đầy đủ; tuyên dương, khen thưởng công minh, kịp thời động viên phong trào thi đua yêu nước. Đối với các tổ Công đoàn, từng đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn triển khai ký kết thi đua và thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện. Do vậy, nhiệm vụ của từng đoàn viên và công tác Công đoàn thường rất suôn sẻ, không có sự chồng chéo, dập dồn kiểu thời vụ, không gây căng thẳng, ách tắc. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức một cách hiệu quả. Hằng năm, Công đoàn nhà trường có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Công đoàn cử người tham gia vào Hội đồng thi đua, Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và các hội đồng nhà trường liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và người lao động; chủ động đề xuất với Hiệu trưởng có những biện pháp chăm lo cải thiện đời sống và điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. BCH Công đoàn phối hợp cùng nhà trường quan tâm sâu sắc đến công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực vận động cựu học sinh, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, từ thiện đóng góp mỗi năm hàng trăm triệu đồng giúp đỡ CBGV, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó cải thiện điều kiện dạy, học. Trong dịp Kỷ niệm 45 thành lập Trường, nhà trường đã quyên góp được hơn 700.000.000 đồng để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm và xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài của nhà trường. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn thiết thực. Bên cạnh, Công đoàn cơ sở còn tham gia và chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân nhà trường tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ngành và địa phương liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo. Đặc biệt, BCH Công đoàn gần gũi, lắng nghe, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo và người lao động, phối kết hợp cùng lãnh đạo nhà trường giải quyết thỏa đáng những băn khoăn của quần chúng. Đặc biệt, BCH Công đoàn đã rút kinh nghiệm từ những góp ý của Thường vụ Công đoàn Ngành, mạnh dạn đề xuất Hiệu trưởng trực tiếp trả lời chất vấn những thắc mắc của quần chúng lao động trong Hội nghị CBCC, trong một số phiên họp Hội đồng Sư phạm hoặc trong một số buổi sinh hoạt chuyên đề, lễ kỷ niệm…Do vậy, trong nhiều năm qua, toàn trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBGV, công nhân viên lao động. Cơ quan đơn vị có sự đoàn kết, thống nhất.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn được quan tâm thường xuyên. Qua các kỳ Đại hội, công tác nhân sự và bầu cử được Cấp ủy và Chi bộ Đảng lãnh đạo sâu sát, chặt chẽ trên tinh thần dân chủ, tôn trọng biểu quyết đúng đắn của quần chúng lao động. Do đó, Công đoàn cơ sở đã bầu chọn ra Ban Chấp hành là những thành viên có năng lực kiêm nhiệm công tác Công đoàn, có nhiệt huyết với phong trào và tổ chức hiệu quả các chương trình hoạt động. Mạng lưới tổ Công đoàn được tổ chức rộng khắp ở các tổ chuyên môn và hoạt động hiệu quả. Tâm tư, nguyện vọng của quần chúng được Ban Chấp hành nắm bắt kịp thời thông qua đội ngũ Tổ trưởng Công đoàn và mang tính tập thể, phát huy được tinh thần dân chủ thực sự của nhà giáo và người lao động. 100% cán bộ Công đoàn được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn công tác công đoàn do công đoàn cấp trên triệu tập. Ban Chấp hành Công đoàn, UBKT, Ban Thanh tra nhân dân đều có Quy chế hoạt động cụ thể. Việc sinh hoạt được tổ chức đều đặn theo định kỳ. Nội dung được cải tiến theo hướng lồng ghép các chủ đề, các cuộc vận động trong năm học, theo từng đợt thi đua, Cách thức nhẹ nhàng, thoải mái nhưng không kém phần nghiêm túc, mang đậm màu sắc Công đoàn. Chẳng hạn 20/11, sinh hoạt gắn liền với các tham luận, hội thảo về cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; 8/3 kết hợp hội thảo “Vì sự tiến bộ phụ nữ”… . Công tác phát triển đoàn viên cũng được chú trọng đúng mức. Những giáo viên, công nhân viên mới ra trường về công tác, sau ba tháng, công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai mở lớp học Điều lệ Công đoàn. Trên cơ sở đó, người lao động tự nguyện viết đơn gia nhập Công đoàn. Các Tổ Công đoàn tổ chức kết nạp. Nhờ có sự quan tâm đúng mức, nhất là thấy được quyền lợi thiết thực, người lao động đã nhiệt tâm gia nhập Công đoàn. Đến nay, Công đoàn cơ sở Trường THPT số I phù Cát có 100% CBGV, CNV là đoàn viên Công đoàn. Công tác quản lí đoàn viên, hồ sơ sổ sách Công đoàn, thu chi tài chính và công tác báo cáo đối với Công đoàn cấp trên và Cấp Ủy Chi bộ được thực hiện quy củ, thường xuyên theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

Công tác tuyên truyền, vận động nhà giáo và người lao động được tổ chức nghiêm túc. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Ngành và tổ chức Công đoàn các cấp đều được thông tin kịp thời đến người lao động; ngoài những thông tin được lãnh đạo nhà trường phổ biến, Công đoàn còn có bảng tin riêng. Đây là nơi trao đổi thông tin, phục vụ thiết thực trong việc nâng cao những hiểu biết cho người lao động về quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình. Từ năm học 2009 - 2010, Công đoàn cơ sở còn xây dựng riêng Tủ sách Công đoàn phục vụ nhu cầu thông tin về những kiến thức Công đoàn, tình hình công nhân lao động trong địa bàn tỉnh … Từ đó, nhận thức xã hội của nhà giáo và người lao động trong cơ quan đơn vị ngày một nâng cao. Trong nhiều năm liền, nhà trường không có CBGV, CNV vi phạm khuyết điểm, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có hiện tượng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Tổ chức và tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của Ngành và địa phương tổ chức. BCH Công đoàn phân công Ủy viên có năng lực văn nghệ, thể thao phụ trách và chịu trách nhiệm về những công việc được phân công. Vì vậy, tại các hội diễn, hội thao, cơ quan đơn vị đã đạt được nhiều giải thưởng, nhiều huy chương các loại. Đặc biệt trong Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường, CBGV, CNV nhà trường đã dàn dựng một chương trình văn nghệ chào mừng khá đặc sắc được dư luận hoan nghênh nhiệt liệt.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã nghiêm túc tham gia góp ý xây dựng Cấp Ủy Chi bộ, đảng viên một cách thẳng thắn, chân thành. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các Cấp Ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đạt tỉ lệ cao. Trong 5 năm gần đây, Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 11 đảng viên mới, nâng số lượng đảng viên Chi bộ lên 25 đảng viên (chiếm tỉ lệ 30,48% đoàn viên lao động).

II. Bài học kinh nghiệm:

Từ những giải pháp và kết quả đạt được, chúng tôi xin được rút ra một vài bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

1. Để Công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh, cần tạo được sự đồng thuận về nhận thức và tình cảm của cơ quan đơn vị. Công đoàn cơ sở phải tạo được mối quan hệ hài hòa về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Hiệu trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn và CBGV, CNV lao động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Cấp Ủy Đảng. Đây là một công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, không giải quyết được mối quan hệ hài hòa ấy, sức mạnh của cơ quan đơn vị sẽ bị giảm sút, vai trò Công đoàn sẽ bị mai một. Muốn vậy, Công đoàn và các bên liên quan phải nhận thức đúng đắn mục đích chung chân chính của đơn vị, xây dựng những tình cảm tích cực và hành động một cách khoa học, mạnh mẽ. Đây là nền tảng cho sự phát triển của nhà trường, sự vững mạnh của Công đoàn cơ sở, quyền lợi của nhà giáo và người lao động ngày được nâng cao.

2. Phải xây dựng một BCH Công đoàn cơ sở gồm những thành viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với phong trào chung, có bản lĩnh cứng cỏi, đúng đắn, nhất là vai trò của Chủ tịch Công đoàn. Có vậy, BCH Công đoàn mới thật sự có sức thu phục quần chúng lao động và dễ có khả năng tạo sự hài hòa các mối quan hệ.

3. Hoạt động Công đoàn cơ sở cần có nội dung chương trình, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với cơ quan đơn vị và mang màu sắc Công đoàn. Các hoạt động có chủ định, chủ điểm, hướng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và mục tiêu chung của Ngành, của cơ quan đơn vị. Hoạt động không nên dàn trải và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra, động viên khuyến khích và rút kinh nghiệm kịp thời.

4. BCH Công đoàn thật sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến quần chúng lao động. Có năng lực dự cảm, phân tích, thuyết phục nhà giáo và người lao động. Biết tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và lãnh đạo của Cấp Ủy và Lãnh đạo của Công đoàn cấp trên trực tiếp. Từ đó có thể tìm ra những hướng cải tiến hiệu quả, thiết thực cho hoạt động Công đoàn.

5. Để thực hiện chế độ báo cáo thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định với Công đoàn cấp trên và những bộ phận hữu quan, BCH Công đoàn nên có một Ủy viên BCH có nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Vì BCH hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, công việc chuyên môn ở trường THPT khá nặng nề nên việc thực hiện chế độ báo cáo dễ chậm trễ và sai sót.

Trên đây là một số giải pháp và kinh nghiệm xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh của Công đoàn cơ sở Trường THPT số I Phù Cát. Có thể những điều vừa trình bày không phải là mới mẻ, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của quý đồng nghiệp để có thêm những bài học bổ ích cho hoạt động Công đoàn của nhà trường.

Phạm Thành Đức -  Chủ tịch CĐCS Trường THPT số I Phù Cát

Phù Cát, tháng 8/2012

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: