Hải Minh ơi!
Cập nhật: 07/06/2012 - đọc: 1642 lần
Mỗi ngày một cuốn sách
Ngụ ngôn La Fontain
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: