Hải Minh ơi!
Cập nhật: 07/06/2012 - đọc: 1672 lần
Mỗi ngày một cuốn sách
Người chồng, người vợ, người tình
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: