Hải Minh ơi!
Cập nhật: 07/06/2012 - đọc: 1507 lần
Mỗi ngày một cuốn sách
Phương thức dẫn đầu thị trường
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: