Hải Minh ơi!
Cập nhật: 07/06/2012 - đọc: 1537 lần
Mỗi ngày một cuốn sách
Sinh vào ngày xanh
Danh ngôn

Hãy thành thật với chính mình. Nếu tuân thủ nguyên lý ấy, bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn

Tony Hsieh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: