Hải Minh ơi!
Cập nhật: 07/06/2012 - đọc: 1738 lần
Mỗi ngày một cuốn sách
M&A Thông minh
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: