Hạt nắng
Cập nhật: 04/05/2012 - đọc: 1884 lần
Dương Minh - Hiệu trưởng THPT Quy Nhơn
Mỗi ngày một cuốn sách
Tên nói dối
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: