Những miền mưa đồng hành
Cập nhật: 04/05/2012 - đọc: 1743 lần
Thơ - Châu Thường Vinh
Mỗi ngày một cuốn sách
Bách khoa tri thức chăm sóc con trẻ toàn diện
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: