Những miền mưa đồng hành
Cập nhật: 04/05/2012 - đọc: 1611 lần
Thơ - Châu Thường Vinh
Mỗi ngày một cuốn sách
Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: