Nói với bạn bè
Cập nhật: 21/02/2012 - đọc: 4984 lần
Nói Với Bạn Bè - Châu Thường Vinh
Mỗi ngày một cuốn sách
Nếu em thấy anh bây giờ
Danh ngôn

Cho đến khi nào mọi đứa trẻ đều được giáo dục tốt và thành phố được dọn sạch thì sẽ không thiếu việc để làm

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: