Nói với bạn bè
Cập nhật: 21/02/2012 - đọc: 4625 lần
Nói Với Bạn Bè - Châu Thường Vinh
Mỗi ngày một cuốn sách
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: