Phát huy vai trò nữ cán bộ giáo viên trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
Cập nhật: 13/11/2011 - đọc: 3725 lần
Trong ngành giáo dục nữ chiếm nhiều nhất, nhưng trong các cấp quản lí nữ chiếm tỷ lệ không đáng kể. Chính vì lẽ đó mà bao năm qua vai trò của người phụ nữ chưa được phát huy. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục cần phải thể hiện sự bình đẳng giới.

Chúng ta biết rằng, trước đây có rất nhiều quan niệm rất cổ hủ và sai lầm, một trong những quan niệm đó là: “Tư tưởng trọng nam khinh nữ”.  Nhiều người cho rằng mọi công việc xã hội chỉ có nam giới mới đảm nhiệm được. Còn nữ giới chỉ biết lo công việc nội trợ, sinh con đẻ cái, chăm sóc cho chồng, con. Nhưng trong xã hội hiện nay, những quan niệm đó đã trở nên sai lầm và lạc hậu. Thực tế đã chứng minh rằng: Người phụ nữ hiện nay chẳng những vừa đảm đang được công việc gia đình mà còn tham gia tốt mọi công việc xã hội. Hiện tại, có rất nhiều và rất nhiều chị em phụ nữ của chúng ta thành đạt trên tất cả mọi lĩnh vực về đời sống xã hội nói chung, mà đặc biệt là lĩnh vực giáo dục nói riêng. Điều này cũng được xã hội công nhận và thể hiện ở sự bình đẳng giới.

Định kiến giới, phong tục tập quán cũng đã ảnh hưởng đáng kể, làm hạn chế tỷ lệ và chất lượng làm việc của nữ tri thức. Chẳng hạn, ngược với sự tự tin của nam giới, phụ nữ thường hay tự ti, cứ nghĩ mình làm không được việc . Phụ nữ còn gặp cản trở vì bị coi thường từ phía nam đồng nghiệp... Trong điều kiện đời sống còn gặp nhiều khó khăn, người phụ nữ đã thể hiện tình thương và trách nhiệm, sự hi sinh để làm điểm tựa cho các đức ông chồng thành đạt. Trong ngành giáo dục chiếm nhiều nữ nhất, nhưng trong cấp quản lí nữ chiếm tỷ lệ không đáng kể. Chính vì lẽ đó mà bao năm qua vai trò của người phụ nữ chưa được phát huy. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục cần phải thể hiện sự bình đẳng giới.

Như chúng ta đã biết: Đảng ta khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, muốn đạt được điều này thì trước tiên chúng ta cần nuôi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Trong số đội ngũ nhà giáo, số lượng nữ cán bộ giáo viên chiếm gần 70 % toàn ngành. Điều này chứng minh tầm quan trọng vô cùng lớn của nữ cán bộ giáo viên hiện nay.

Đặc biệt, năm học 2011-2012, là năm học đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục nước nhà theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Muốn làm được điều này, vấn đề trước tiên chúng ta cần là làm thế nào để phát huy vai trò của đông đảo đội ngũ nữ cán bộ giáo viên trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 

Tình hình đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục Hoài Nhơn

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành: 2.254 người, trong đó nữ: 1.492 người, tỉ lệ 66,2%. Giáo viên trực tiếp giảng dạy có 1.773 người, trong đó nữ: 1.205 người, tỉ lệ : 68%.

Trình độ dạt chuẩn của giáo viên là: 96,8%; Trong đó trên chuẩn là: 76,6%

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 2.033 người, trong đó nữ: 1.331 người, tỉ lệ: 65,5%.      

- Lãnh đạo Phòng: 3 người, trong đó nữ: 1 người, tỉ lệ: 33,3%.

- Ban chấp hành công đoàn: 200 người, trong đó nữ: 135 người, tỉ lệ: 67,5%.

- Chủ tịch công đoàn là nữ: 31 / 67, tỉ lệ: 46,3%.

- Ban giám hiệu: 138 người, trong đó nữ: 55 người, tỉ lệ: 39,9%.

- Hiệu trưởng là nữ: 25/ 69, tỉ lệ: 36,2%.

- Tổng số đảng viên: 1.022 người, trong đó nữ: 608 người, tỉ lệ: 59,5%.

- Chi ủy chi bộ: 186 người, trong đó nữ: 79 người, tỉ lệ: 42,5%.

- Bí thư chi bộ là nữ: 20/64 người, tỉ lệ: 31,3%.

- Tổng số giáo viên dạy giỏi: 654 người, trong đó nữ: 451 người, tỉ lệ: 69%.

Trong đó:

+ GVDG cấp trường: 402 người, trong đó nữ: 286 người, tỉ lệ: 71,1%.

+ GVDG cấp huyện: 215 người, trong đó nữ: 145 người, tỉ lệ: 67,4%.

+ GVDG cấp tỉnh: 37 người, trong đó nữ: 20 người, tỉ lệ: 54,1%.

Những giải pháp đột phá để phát huy vai trò nữ giáo viên thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Qua hội thảo của huyện, chúng tôi xin thống nhất nêu lên những giải pháp đột phá hữu hiệu nhất để phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay, đó là:

1. Tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về bình đẳng giới,  về Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em… nhằm chống tư tưởng định kiến, tự ty và đề cao địa vị cuả nữ CBGV trong ngành, chống tư tưởng coi thường phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm…

2. Tăng cường vai trò đại diện của các cấp Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBGV.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tham mưu đề xuất với cơ quan tổ chức có thẩm quyền ưu tiên hỗ trợ nữ CBGV, tạo điều kiện để họ phát triển kinh tế gia đình, tạo được môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác. Được nhà trường và Công đoàn thường xuyên quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc mà họ đang làm. Đặc biệt là quan tâm đến đời sống tinh thần cho nữ cán bộ giáo viên.

Được bố trí sắp xếp công việc phù hợp nhất để có tiền đề cho nữ giáo viên được tỏa sáng với công việc của mình đang làm. Chính quyền và Công đoàn cần mạnh dạn phân công, phân việc cho chị em được làm, được trải nghiệm, tạo điều kiện cho chị em có cơ hội để tự khẳng định mình.

Được nhà trường bố trí thời gian làm việc hợp lí nhất.

Nhận được sự quan tâm của cha mẹ học sinh trong hoạt động giảng dạy và giáo dục của mình.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện chính sách pháp luật của người lao động.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người phụ nữ có đủ sức khỏe, tri thức, kĩ năng nghiệp vụ, năng động sáng tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cần biểu dương kịp thời các tài năng sáng tạo nữ CBGV.

Nữ CBGV được quan tâm chia sẻ và được đối xử công bằng, nhất là công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật đúng người đúng việc. Được tạo điều kiện để tham gia đầy đủ các hoạt động trong nhà trường. Được biết mọi công việc làm của nhà trường và được phát biểu các ý kiến của mình trong việc xây dựng nhà trường.

Nâng cao chất lượng giáo dục tức là thực hiện thường xuyên có hiệu quả các hoạt động đổi mới theo kế hoạch chỉ đạo của ngành. Mỗi GV phải làm việc dựa trên tiêu chí chất lượng và hiệu quả.

Mỗi CBGV nữ phải thực hiện tốt các hoạt động đổi mới PPDH thì việc thực hiện đổi mới PPDH sẽ đạt được kết quả.

Phải tự mình nghiên cứu tích cực học tập, nâng cao trình độ để chủ động tự tin trong giảng dạy, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần và ý thức trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu, tìm tòi học hỏi.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ lí luận, quản lí nhà nước, phải biết sắp đặt, ưu tiên cho công tác soạn giảng, đổi mới PPDH có hiệu quả.

Được tạo điều kiện tham gia học tập quán triệt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mà quan tâm nhất là các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

4. Xây dựng gia đình nữ CBGV no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát động trong nữ công nhân viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và xây dựng “Gia đình thành đạt”.

Nâng cao trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con.

Trong gia đình với vai trò là người vợ, người mẹ, người phụ nữ nói chung và nữ  giáo viên nói riêng luôn luôn tâm niệm mình là hậu phương vững chắc.

Để có thể làm tốt hai nhiệm vụ: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” thì cần có kế hoạch chia sẻ thời gian hợp lý cho cả hai công việc. Đặc biệt, việc nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không nên xem nhẹ, chắc chắn phải dành không ít thời gian và tâm huyết. Người mẹ luôn sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân với ước nguyện cho con cái được thành đạt trong cuộc sống.

5. Xây dựng đội ngũ CBGV nữ nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bộ phận chuyên môn các trường có kế hoạch hướng dẫn cho GV tiếp cận CNTT đồng thời ứng dụng để soạn giảng.

Tăng cường công tác dự giờ thao giảng góp ý rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy tốt hơn.

Quản lí quá trình đổi mới PPDH trong nhà trường cần được tiến hành song với việc tổ chức tốt hoạt động của GV, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học. Trên cơ sở đó tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cùng chăm lo tổ chức học tập và rèn luyện tốt hơn.

Tăng cường đầu tư tài chính cho các hoạt động dạy học, đặc biệt tạo mọi điều kiện trang thiết bị cho các phòng bộ môn.

Quan tâm đến việc tạo nguồn nhân lực, phát hiện và nuôi dưỡng những CBGV nữ có năng lực, đủ nhiệt tình để tham gia vào các vị trí hữu ích nhất nhằm phát huy năng lực của chị em.

Kết quả

Với những giải pháp nêu trên, ngành Giáo dục Hoài Nhơn đã và đang áp dụng trong công tác quản lí chỉ đạo của mình, từng bước có kết quả, cụ thể đó là:

Tạo được mối đoàn kết, thống nhất thật sự trong hội đồng sư phạm các trường.

Tạo được niềm tin trong mỗi cán bộ giáo viên nữ về công việc mình đang làm.

Tăng thêm lòng yêu nghề mến trẻ, hết lòng hết sức phục vụ nhà trường, phục vụ học sinh.

Chính việc phát huy được khả năng đảm nhiệm tốt công việc của từng cá nhân mà hàng ngày các cô đã góp thêm những bông hoa tươi thắm về thành tích cho nhà trường, cho ngành.

Hoài Nhơn 20/10/2011

Lê Xuân Thành, PPGD&ĐT Hoài Nhơn

 

 

 

Các tin khác của Nữ công :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Ngạn ngữ phương Tây
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: