Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam
Cập nhật: 26/02/2011 - đọc: 9571 lần
Ngày 16/02/2011, tại huyện Tây Sơn, Công đoàn giáo dục Bình Định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 nhằm Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, năm học 2010-2011.


Đại biểu dự hội nghị


Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Minh, tỉnh ủy viên, phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, đồng chí Võ Thành Nhân phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phan Tấn Dũng, chủ tịch công đoàn chủ trì hội nghị.


Ô. Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định


Ô. Võ Thành Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh về tổ chức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ (13/3/2008 đến 31/12/2010), xác định những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn đến 2013. Trong nửa nhiệm kỳ, Ban chấp hành CĐGD Bình Định đã ra 7 Nghị quyết chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, xây dựng 5 chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn; ký 4 văn bản liên tịch hướng dẫn các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, tích cực thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đã nổ lực hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ Đại hội.


Bà Nguyễn Thị Thanh, P.Chủ tịch CĐGD Bình Định

Hội nghị đã tập trung trao đổi các giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém như: Nội dung hoạt động ở một số công đoàn cơ sở trường học chưa có nhiều họat động thiết thực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học; thiếu các giải pháp đòn bẩy để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh trong đội ngũ giáo viên; Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách ở một số đơn vị thực hiện chưa thường xuyên, Công đoàn chưa chủ động tham mưu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ giải quyết một số bất cập, tồn tại liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.


Ô. Nguyễn Hữu Lý, Chủ tịch CĐGD Hoài Ân


Ô. Phạm Minh Chấn, Chủ tịch CĐGD Vân Canh


Bà Lương Thị Thanh Tâm, Chủ tịch CĐGD Phù Mỹ


NGƯT Hồ Nghĩa, Giám đốc TT.GDTX-HN Phù Cát


Bà Vương Thị Hồng Loan, PHT Trường THPT Ngô Mây, Phù Cát


Bà Huỳnh Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường PTDTNT Vân Canh


Ô. Nguyễn Văn Phiên, Trưởng phòng giáo dục An Lão


Ô. Khưu Đại Lơi, Chủ tịch CĐGD Tuy Phước

Hội nghị đã quyết nghị 7 nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội IX Công đoàn giáo dục tỉnh (2008-2013):

          1. Tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Bình Định, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn giáo dục tỉnh.

2. Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ, tin học, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học. Tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học đạt hiệu quả thiết thực.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện nghiêm túc Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo. Tăng cường xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

4. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/2007/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, củng cố và đẩy mạnh hoạt động nữ công ở cơ sở; tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan để tiếp tục thực hiện tốt chính sách-đời sống đối với nữ CBGV trong ngành; duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"; tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục giới, giáo dục gia đình; tiếp tục thực hiện tốt Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu ”No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

5. Tổ chức thực hiện có hiệu qủa Chỉ thị 30/CT của Bộ Chính trị, Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Quyết định 04/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

6. Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào trường giúp trường, huyện giúp huyện, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

7. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng, bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp, thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình mới. Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền trong sạch vững mạnh.


CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kinh doanh nhỏ, thành công lớn
Danh ngôn

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Ngạn ngữ phương Tây
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: