Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Cập nhật: 11/11/2010 - đọc: 4451 lần
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo, có thể khẳng định các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành đã có tác dụng tích cực trên các mặt hoạt động:

- Góp phần động viên và thúc đẩy từng đơn vị, cá nhân đem tài năng, sức lực để thực hiện nhiệm vụ trung tâm của ngành: ”Dạy tốt-Học tốt”.

- Góp phần củng cố, duy trì nền nếp, kỷ cương trường học, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Động viện thầy cô giáo không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu mới; tạo ra những nhân tố mới trong tổ chức thực hiện “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Nhằm nâng cao hiệu quả  của cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Công đoàn cơ sở trường học cần tập trung một số nội dung giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung và yêu cầu về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”

          - Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Quy định về đạo đức nhà giáo

          - Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

          - Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT.

- Nghị quyết 442/NQ-CĐN, ngày 01/11/2007 của BTV.CĐGDVN về việc phát động cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

            - Kế hoạch liên tịch 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN, ngày 05/5/2009 của Bộ GD&ĐT và CĐGDVN về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động

- Thể hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu cuộc vận động, xác định rõ mục tiêu, tiêu điểm, giải pháp đột phá.

- Gắn thực tiễn và có giải pháp đồng bộ thúc đẩy việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, lực lượng quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo trong mỗi nhà trường.

3. Một số yêu cầu

* Rèn luyện để trở thành tấm gương đạo đức của nhà giáo:

- Chấp hành luật pháp, quy định của ngành

- Yêu nghề, tận tụy với nghề, hoàn thành các công việc được giao

- Tôn trọng, hết lòng vì học sinh.

- Sống trung thực, giản dị, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cộng đồng.

* Rèn luyện để trở thành tấm gương tự học của nhà giáo:

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực công tác, giảng dạy.

- Có kế hoạch và thực hiện tốt tự học, tự nghiên cứu.

* Rèn luyện để trở thành tấm gương sáng tạo của nhà giáo

- Luôn đổi mới trong hoạt động quản lý, dạy-học.

- Sáng tạo được áp dụng tốt trong thực tiễn quá trình quản lý, dạy học.

4. Kinh nghiệm

4.1. Tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phải gắn với yêu cầu “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”,  gắn với nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV. Thước đo kết qủa của cuộc vận động là ý thức tự rèn luyện và kết quả phấn đấu của mỗi thầy, cô giáo trong công việc và cuộc sống, trong nghiên cứu học tập, sáng tạo cho phát triển vì mục tiêu chất lượng giáo dục.

4.2. Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động cần quan tâm:

- Giải quyết tốt vấn đề tư tưởng, phát huy dân chủ, công bằng trong giải quyết lợi ích, trong phân công, đánh giá công việc, chăm lo chính sách-đời sống nhà giáo

- Đổi mới và đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm tập hợp được sức mạnh tổng hợp của tập thể, phát huy tốt tiềm năng, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức trang trọng tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh người thầy.

- Phát hiện nhân tố tích cực, động viên và tạo điều kiện để họ làm việc hết mình, phát huy hết khả năng, có khuyến khích vật chất tương xứng với thành quả mà họ mang lại.

Làm tốt những vấn đề trên sẽ động viên đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình cả về phẩm chất và năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ở các nhà trường         

 

Tháng 11/2010 – CĐGD Bình Định

 

Các tin khác của Thi đua :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: