Giải pháp tổ chức xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Cập nhật: 14/08/2010 - đọc: 14631 lần
Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là thực hiện đầy đủ các nội dung, phương pháp, biện pháp của Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên ở cơ sở. Đó là một công việc khó khăn đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp, Công đoàn trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn mà chúng tôi cần trao đổi một số giải pháp – kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn

1- Giải pháp về tổ chức:

Một tổ chức mạnh phải mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hai yếu tố này luôn bổ sung thúc đẩy lẫn nhau. Trước hết Ban chấp hành phải được kiện toàn. Có quy chế phân công công việc rõ ràng cho từng ủy viên để các uỷ viên phát huy khả năng của mình và giúp cho đồng chí Chủ tịch lãnh đạo Ban chấp hành hoàn thành nhiệm vụ.Ban chấp hành phải thực hiện sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nội dung công việc phải được bàn bạc thống nhất và có giải pháp để thực hiện cho kết quả.

Công tác phát triển đoàn viên phải thường xuyên quan tâm. Luôn tập hợp thu hút CBCC lao động vào trong tổ chức Công đoàn. Công đoàn phải đảm bảo sinh hoạt thường kỳ, thực hiện công tác và phân công đoàn viên giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên khi đoàn viên có việc ốm, đau, hiếu, hỉ..

 

2- Giải pháp về tài chính.

Công tác tài chính Công đoàn thực hiện theo quy định của Tổng liên đoàn và Bộ tài chính hướng dẫn. Để có nguồn tài chính, các công đoàn cơ sở cần quan tâm:

- Đề nghị Cơ quan chuyên môn hỗ trợ khi cần thiết.

- Thu đủ đoàn phí Công đoàn.

- Thực hiện gây quỹ bằng lao động , đăng ký đảm nhận các phần việc hoặc công trình để lấy tiền gây quỹ.

Điều cần quan tâm là phải xây dựng các quy chế để chi tiêu cho phù hợp, phân bổ kinh phí cho các hoạt động phong trào, tránh  dồn vào một vài việc, khi hết tiền thì không thực hiện được việc khác.

Ngay từ đầu năm, phải có dự toán kế hoạch thu – chi để đảm bảo được các hoạt động của công đoàn, dựa theo quyết định 1375/ QĐ- TLĐ ngày 16-10/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định về nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách Công đoàn cơ sở.

Cần vận động đoàn viên xây dựng thêm các quỹ như quỹ tình nghĩa, quỹ vì phụ nữ khó khăn… Để hỗ trợ cho các hoạt động của công đoàn. Hàng năm phải có quyết toán kịp thời với CĐ ngành và thông báo công khai, minh bạch cho cán bộ, đoàn viên biết.

 

3- Giải pháp hoạt động phong trào.

Các hoạt động phong trào cần phải được xây dựng kế hoạch thực hiện một cách chi tiết về  thời gian, điều kiện vật chất và  người thực hiện...

Khi gặp khó khăn cần tìm biện pháp và giải thích, động viên đoàn viên thực hiện, tránh trường hợp dễ làm, khó bỏ, không thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Cũng tránh trường hợp người lãnh đạo thích phong trào nào thì tổ chức phong trào đó mà không quan tâm tạo sân chơi mới cho đoàn viên. Có thể liên kết, giao lưu với các đơn vị bạn trong phong trào văn hoá, thể thao để mở rộng quan hệ…Trong hoạt động phong trào cần chú ý sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng động viên kịp thời.

 

4- Các giải pháp mang tính tổng hợp.

Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và đặc biệt là Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn phải nghiên cứu văn bản để thực hiện.

Làm tốt công tác lưu trữ tài liệu để có tài liệu sử dụng cho các khoá sau.CĐ phải có hệ thống văn bản sổ sách để hoạt động: Sổ nghị quyết, sổ công văn, sổ quỹ…

Phải xây dựng được các quy chế cần thiết để hoạt động: Quy chế quan hệ với cơ quan chuyên môn, quy chế hoạt động của Ban chấp hành, chế độ thăm hỏi đoàn viên…

Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Mỗi cán bộ công đoàn cần có một cuốn sổ công tác để có kiến thức hoạt động.

Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, sự hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, sự ủng hộ của đoàn viên cơ sở để thực hiện nhiệm vụ.

Làm tốt chức năng nhiệm vụ Công đoàn theo pháp luật quy định. Xây dựng mối quan hệ hài hoà với cơ quan chuyên môn và người lao động. Đảm bảo cho CĐCS phát triển và đảm bảo quyền và lợi ích người lao động, coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa.

 

5. Những kết – Kinh nghiệm.

Với giải pháp trên trong năm học qua, CĐCS Trung Tâm GDTX-HN Hoài Nhơn đã đạt được một số thành tích sau:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền,  tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; Công đoàn đã xây dựng quy chế làm việc, trên cơ sở đó phối hợp với chính quyền cùng cấp đề ra nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao đạo đức nhà giáo, tích cực học tập để nâng cao trình độ, gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành và đơn vị phát động. Kỷ cương nền nếp dạy và học ngày càng ổn định, vệ sinh học đường được đảm bảo, tạo được môi trường xanh – sạch – đẹp.

Công Đoàn đã vận động phong trào tự học tự rèn, và đã được sự hưởng ứng của  mỗi đoàn viên công đoàn  nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên . Công đoàn phối hợp với các tổ chuyên môn và các GV tin học giúp đỡ các GV khác ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giáo án vi tính, xây dựng và sử dụng thành thạo giáo án điện tử. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đó là thực hiện các bảng biểu thống kê, quản lý nhân sự, quản lý học sinh, quản lý điểm, quản lý hồ sơ thi TN, thu chi tài chính công đoàn.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Tham gia  tốt hội thi soạn GAĐT.Hội thi đã tạo điều kiện, cổ vũ cho các đoàn viên phấn đấu tìm hiểu về công nghệ thông tin, biết sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại, tiếp cận với phương pháp dạy học mới. Kết quả:1 giải Nhất, 2 giải nhì, 1 giải 3 và 1 giải KK. Tổ chức tốt hội thi GVDG cấp Trung tâm (2 GV tham gia đều đạt giải). Đa số các GV đều thực hiện tốt nhiệm vụ, kết quả các tiết thao giảng, dự giờ đều đạt từ khá trở lên trong đó xếp loại tốt chiếm 75%.

Hoạt động chăm lo đời sống cho CBGV được công đoàn thường xuyên quan tâm như đóng góp quỹ du lịch và dùng quỹ đó để giúp các ĐVCĐ mượn lúc gặp khó khăn . Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn gặp khó khăn như ốm đau, hoạn nạn  …tạo điều kiện cho đoàn viên  công đoàn an tâm tận tuỵ trong công tác hoàn thành công việc được giao. Cùng với Chi đoàn TN tổ chức các buổi liên hoan gặp mặt nhân các ngày 1-6, trung thu … cho con em CBCNV trong Trung tâm; đồng thời khen thưởng kịp thời các cháu có kết quả học tập xuất sắc, qua đó nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên gắn bó và có trách nhiệm hơn với con cái, gia đình với cơ quan và cộng đồng.

BCH công đoàn đã cùng với đoàn thanh niên, ban nữ công, các tổ chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá  thể dục thể thao, thi GVDG, thi đấu bóng chuyền giao hữu trong học sinh nhân các ngày lễ lớn như: 22-12 và 26-3. Tổ chức tọa đàm giao lưu với Trung Tâm bạn  nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 … tạo không khí phấn khởi đoàn kết trong môi trường giáo dục.

Triển khai có hiệu quả  cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy tính tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể. Phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” được duy trì và phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao  chất lượng đào tạo và thành tích chung cho đơn vị.

 Công đoàn  đã tổ chức các buổi lao động trồng cây lấy gỗ ở vùng đất trống quanh trường ở cả 2 cơ sở của Trung tâm để gây quỹ công đoàn, góp phần tạo môi trường xanh, sạch đẹp trong đơn vị.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường công tác nữ công trong trường học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào ”Giỏi việc trường đảm việc nhà” động viên chị em tham gia các hoạt động của Trung tâm. Kết quả có 4 cô giáo đạt danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà” trong giai đoạn 2006-2010, trong đó có 1 cô giáo đạt danh hiệu “Gia đình thành đạt”, 1 cô giáo đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc.

Công tác xã hội, tham gia các hoạt động tình nghĩa, trợ giúp nhau lúc ốm đau hoạn nạn được duy trì và phát triển tốt. Đã hưởng ứng nhiều cuộc vận động như: ủng hộ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn, quỹ vì người nghèo... do ngành và huyện phát động. Phối hợp cùng chi đoàn thanh niên động viên kịp thời các đ/c tham gia tốt phong trào hiến máu nhân đạo do Huyện đoàn phát động.

Trên đây là một số kinh nghiệm và giải pháp về xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh rút ra từ hoạt động công đoàn thực tiễn, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để Trung Tâm chúng tôi ngày càng phát triển đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

                                                                                         Tháng 8 năm 2010

                                                              Công đoàn Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn


Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TEDx - Vietsub] Tại sao bạn không thể thay đổi bản thân
Danh ngôn

Hãy thành thật với chính mình. Nếu tuân thủ nguyên lý ấy, bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn

Tony Hsieh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: