Cung cấp kiến thức và thủ thuật dạy phụ âm tiếng Anh lớp 10 – THPT
Cập nhật: 11/11/2009 - đọc: 4735 lần
Trong một thời gian dài, kiến thức và phương pháp dạy phát âm đã không được giáo viên quan tâm vì sách giáo khoa cũ không yêu cầu thiết kế một phần dạy phát âm cụ thể. Do vậy, giáo viên đang gặp phải không ít khó khăn khi dạy phần phát âm trong phần “Các điểm ngôn ngữ chính” của sách giáo khoa mới,

I. Mục đích đề tài: Bài viết này nhằm cung cấp cho giáo viên tiếng Anh THPT kiến thức khái quát về việc dạy phụ âm tiếng Anh và các thủ thuật dạy các phụ âm này hiệu quả trong vòng 15 phút, khoảng thời gian được ước tính hợp lí cho phần dạy phát âm trong mỗi đơn vị bài học của sách giáo khoa tiếng Anh 10.

II. Mô tả giải pháp:

1. Bản chất của giải pháp:

1. 1. Thực trạng về dạy phát âm:

- Giáo viên thường để cách dạy của mình chịu ảnh hưởng của các đề thi.

- Giáo viên chủ yếu tập trung vào việc giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ khác thay vì dạy các kỹ năng phát âm.

- Giáo viên cần xem xét lại quan niệm của mình về việc dạy phát âm.

1.2. Ưu điểm của giải pháp mới:

- Trong một thời gian dài, kiến thức và phương pháp dạy phát âm đã không được giáo viên quan tâm vì sách giáo khoa cũ không yêu cầu thiết kế một phần dạy phát âm cụ thể. Do vậy, giáo viên đang gặp phải không ít khó khăn khi dạy phần phát âm trong phần “Các điểm ngôn ngữ chính” của sách giáo khoa mới,

- Ưu điểm của giải pháp mới là :

+ Cung cấp cho giáo viên kiến thức và các thủ thuật dạy phụ âm tiếng Anh. 

+ Nhiều giáo viên cho rằng ngữ âm là phần khó dạy và khô cứng. Các thủ thuật trong giải pháp mới sẽ làm cho bài dạy hấp dẫn hơn cũng như làm tăng hứng thú học tập của học sinh.

+ Giáo viên có thể dạy hiệu quả phần phát âm trong vòng 15 phút.

2. Nội dung giải pháp:

2.1. Kiến thức về dạy phát âm:

Một người phát âm tiếng Anh tốt cần đạt được ba kỹ năng sau:

- Kỹ năng dự đoán: là khả năng đoán được một từ hay một ngữ nên được phát âm như thế nào.

- Kỹ năng nhận biết: là khả năng nhận biết được các âm khi chúng được phát đi.

- Kỹ năng phát âm: Là khả năng phát âm đúng các từ, ngữ.

2.2. Các thủ thuật dạy

Phần này của bài viết trình bày ba nhóm thủ thuật dạy có liên quan đến ba kỹ năng phát âm: dự đoán, nhận biết và phát âm.

2.3. Vận dụng trong tiết dạy cụ thể:

(BÀI 12, Tiếng Anh lớp 10, trang 130)

Pronunciation

w Listen and repeat.

                        /s/                                                                     /z/

Sue                  said                                          zoo                   please

sip                    bus                                           zip                    buzz    

            piece                price                                         peas                 prize

w Practice these sentences.

1.       Susan loves classical music.

2.       I like to listen to jazz records.

3.       My aunt likes to watch the film “The Sound of Music”.

4.       But my cousin prefers going to concerts.

5.       He’s won the first prize for singing folk songs.

6.       I’d like a piece of bread and some peas, please.

* Dự đoán (2 phút) (Prediction)

Activity 1: Listen. Circle the letters pronounced with /s/ and underline the letters pronounced with /z/ in the following words.

prize                 bus                   please               piece                zip                   

suppose            Susan               season              posters             easiest                         

* Nhận biết (5 phút) (Perception)

Activity 2: (2 phút) Column 1 will represent the words with /s/ and Column 2 the words with /z/. Listen and say one if the word you hear is in Column 1. Say two if the word you hear is in column 2.  

                        Column 1                                              Column 2

                            / s /                                                       / z /

(Teacher reads these words)

Sue zoo            sip zip               buzz bus           piece peas       

raise race          knees niece       sink zinc           prize price

Activity 3: (3 phút) Listen. Two of the words in each group will be the same; one will be different. Circle the number of the word that is different.

Example:          You hear           prize                  price                 price

You circle                             2                      3

1.             1                      2                      3

2.             1                      2                      3

 (Key for teachers):        1.         Sue                  zoo                   Sue

                                    2.         peace               peace               peas

                                   

* Phát âm (7 phút) (Production)

Activity 4: (3 phút) Listen and repeat.

1.       Susan loves classical music.

/s//z/        /z/    /s/           /z/   

2.       I like to listen to jazz records.

               /s/           /z/          /z/    

     

Activity 5 – Hoạt động giao tiếp (4 phút) (Communicative activity)

Work in pairs. Say one thing that you think you or your friend does differently from the people in these sentences.

Example:          1.  Susan loves classical music.

You say:           - I don’t love/hate classical music.

- My friend, Mai Han, doesn’t like/hates classical music.

- My friend, Xuan, likes modern music.

3. Khả năng áp dụng:

Những thủ thuật dạy nói trên được chọn lọc và chỉnh sửa cẩn thận nhằm phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trên lớp và trình dộ tiếng Anh của học sinh ở tỉnh ta. Những thủ thuật này đều: 

- dễ vận dụng                                                     - thích hợp với lớp học có sĩ số đông  

- tạo động lục thúc đẩy và mang tính khi quát       - có thể nhận được phản hồi tốt từ học sinh nếu

                                                                               được dùng đúng cách

4. Lợi ích kinh tế, giáo dục:

Các thủ thuật dạy học trên đây có thể được vận dụng rộng và dễ dàng cho hầu hết các đơn vị bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10. Các đồng nghiệp cũng sẽ thấy hòan tòan khả thi khi dùng các thủ thuật này để thiết kế phần dạy ngữ âm trên trình Powerpoint. Thêm vào đó, một bài dạy ngữ âm được thiết kế theo cách trên hầu như không tốn kém gì. Tất cả những gì nó cần là phấn, bảng và một người làm mẫu tốt.

* Kết quả khảo sát

 

 

KIỂU LỖI

SỐ HỌC SINH MẮC LỖI

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

Vị trí giữa: l, ʤ, r, s, i, ei, k

22

10

Vị trí cuối Final: z, s, t, v, ks, ʤ

27

12

ð = z/d

28

15

ʃ = s

25

  3

ʤ = /j/d/s/t/z/ʧ/

24

  8

s = ʃ

  8

  2

p = b

24

12

= /s/t/

28

15

s, z

15

  4

 

Nguyễn Minh Hà – Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định - 2009

 

Các tin khác của Sáng kiến kinh nghiệm :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TEDx - Vietsub] Tại sao bạn không thể thay đổi bản thân
Danh ngôn

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: