CĐGD huyện Hoài Ân với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi nhà giáo
Cập nhật: 30/10/2009 - đọc: 2805 lần
Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi nhà giáo là góp phần ổn định, cải thiện đời sống của nhà giáo và lao động làm tốt nhiệm vụ được giao

          Hoài Ân là huyện trung du miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bổ không đồng đều, điều kiện tự nhiên đa dạng khá phức tạp. Toàn huyện có 15 xã-thị trấn. Trong đó có 3 xã vùng cao, 6 xã miền núi. Do đó rất khó khăn trong việc đi lại và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động công đoàn.

          Toàn huyện có 15 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 10 trường THCS. Nhiều cơ sở trường học đã chuyển biến tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về nề nếp, kỷ cương dạy-học. Tình hình đội ngũ CB-CC-VC các ngành học, cấp học tăng về số lượng và chất lượng, trình độ đạt chuẩn, vượt chuẩn ngày càng nhiều hơn. Công tác xây dựng Đảng trong trường học đã được Đảng bộ xã-thị trấn quan tâm phát triển đảng viên, tiến tới thành lập chi bộ Đảng trong trường học. Đời sống CB-CC-VC trong ngành từng bước được ổn định và cải thiện hơn.

          Phong trào thi đua trong toàn ngành tiếp tục được giữ vững, phát triển. Sự cố gắng nỗ lực của thầy-trò đã góp phần đáng kể trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

          Toàn huyện có 45 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Hoài Ân, trong đó Công đoàn cơ sở trường THCS Ân Đức mới thành lập trong năm học 2009-2010; hàng năm đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh 75 – 80% và không có Công đoàn cơ sở đánh giá loại yếu kém.

          1. Những vấn đề cần quán triệt.

          Điều 2 chương I Luật Công đoàn nêu rõ “Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động… (Luật Công đoàn được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1990).

          Công đoàn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống nhà giáo, lao động lúc này là tác động thiết thực vào công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục-đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và những người lao động trong ngành. Nếu không thực hiện tốt các chính sách xã hội, không chăm lo tốt đời sống CB-CC-VC thì không thể vận động quần chúng thi đua dạy tốt, không thể củng cố được lòng yêu nghề của giáo viên và không thể lãnh đạo đoàn viên gắn với tổ chức công đoàn.

          2. Tổ chức thực hiện- kết quả

          Với sự nhận thức sâu sắc của Ban Chấp hành Công đoàn và trước tình hình thực tế của tổ chức Công đoàn Giáo dục huyện nhà, Ban Chấp hành nhận thức rõ hơn và coi đây là một chức năng cơ bản. Cho nên trong những năm qua đã phối hợp với chuyên môn đề xuất các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động trong đơn vị. Đến nay nhìn chung đời sống CB-CC-VC trong địa bàn từng bước được Đảng, Nhà nước và ngành quan tâm đúng mức, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ… Điển hình một số hoạt động thể hiện sự phối hợp, chăm lo của tổ chức Công đoàn:

          2.1 Đào tạo, bồi dưỡng CB-CC-VC

          Những năm gần đây định hướng đổi mới phương pháp dạy-học đã được thống nhất theo tư tưởng tích cực hoá, hoạt động học tập của học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên nhằm mục đích giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Do đó, BCH Công đoàn coi đây là chiến lược rất quan trọng về xây dựng đội ngũ trong tình hình mới.

          Trình độ đào tạo của CB-CC-VC ở các bậc học có chuyển biến rõ, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục-đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Tính đến năm học 2008-2009:

          + Mầm non: Trình độ đạt chuẩn 92,95%, tăng so với năm học trước 5,54%; trên chuẩn 26,92%, tăng so với năm học trước 11,54%, chưa đạt chuẩn 7,05%, giảm so với năm học trước 5,09%.

          + Tiểu học: Trình độ đạt chuẩn 98,12% tăng so với năm học trước 1,03% ;  trên chuẩn 85,42%, tăng so với năm học trước 2,35%, chưa đạt chuẩn 1,88%, giảm so với năm học trước 0,86%.

          + THCS: Trình độ chuẩn 98,4%,tăng so với năm học trước 2,65%; trên chuẩn 74,14%, tăng so với năm học trước 4,06%, chưa đạt chuẩn 1,60%  (chủ yếu các môn năng khiếu), giảm so với năm học trước 2,65%.

          Công tác phát triển đảng viên trong trường học ngày càng được các cấp uỷ Đảng quan tâm, bình quân hàng năm phát triển trên 20 đảng viên (năm học 2005-2006 với 210 đảng viên, đến nay 315 đồng chí).

          2.2 Thực hiện chế độ, chính sách đối với CB-CC-VC

          Các chế độ, chính sách đặc biệt là các chế độ chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của CB-CC-VC, lao động đều được BCH Công đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo tổ chức quán triệt, hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, kịp thời: Xét đề nghị nâng lương, xét chuyển ngạch CB-CC trong diện, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (100% đối tượng trong diện đều được hưởng phụ cấp năm 2008, 2009 Phòng Giáo dục&Đào tạo đã chi cấp 8.187.338.000đồng) v.v…

Năm 2008, Phòng Giáo dục&Đào tạo cùng với BCH Công đoàn xét đề nghị các cấp tuyển trực tiếp 44 giáo viên mầm non các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn vào định biên.       

          2.3 Các hoạt động từ thiện, chăm lo đời sống CB-CC-VC

          Hàng năm, BCH Công đoàn đã phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo tổ chức các hoạt động từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CC-VC trong đơn vị. Khi CB-CC-VC bị đau ốm, tai nạn… ảnh hưởng đến kinh tế, sinh hoạt của bản thân đều được các đơn vị đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện xét hỗ trợ từ qũy tình thương của ngành, mỗi xuất từ 200.000đồng đến 500.000đồng, ngoài ra đơn vị còn vận động CB-CC-VC đóng góp hỗ trợ nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt; nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm (8/3, 19/5, 20/11, 22/12…), Ban Chấp hành phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức kỷ niệm, toạ đàm, tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục-thể thao, văn nghệ, tham quan học tập… Nhiều đơn vị đã hình thành các mô hình chăm lo đời sống cho CB-CC-VC với các hình thức: Giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, hàng tháng đóng góp xây dựng quỹ tham quan, học tập…

          Đối với CB-CC-VC ở xa đến công tác tại các xã Bók Tới, Đắk Mang, Ân Sơn và Ân Nghĩa có nhu cầu ở lại đều được ở nhà công vụ.

          Năm 2008, 2009, BCH Công đoàn đề xuất với Liên đoàn Lao động huyện xét hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 cô giáo với tổng số tiền 25.000.000đồng.

Tuy vậy thực tế tiền lương mức thu nhập của CB-CC-VC vẫn còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày, nhất là giáo viên mầm non các trường dân lập…đã ảnh hưởng đến phong trào thi đua CNVC và hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện nhà.

          3. Một số giải pháp thực hiện đem lại hiệu quả

          3.1 Công tác chuẩn bị

          - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi CB-CC-VC được tiếp cận với tổ chức Công đoàn.

          - Ban Chấp hành Công đoàn các cấp phải được quán triệt, nhận thức sâu sắc việc bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống của người lao động là chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn.

          - Vận động CB-CC-VC tham gia với BCH trong các hoạt động bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống của người lao động trong đơn vị.

          3.2 Triển khai tổ chức thực hiện

          - Bằng nhiều hình thức (cung cấp tài liệu, tổ chức hội nghị, trực báo…) để chuyển tải nội dung chức năng bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống của người lao động trong tổ chức Công đoàn cơ sở.

          - Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo của BCH Công đoàn Giáo dục các cấp (cơ sở, huyện).

          3.3 Kiểm tra đánh giá, sơ tổng kết rút kinh nghiệm

          - Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp lập kế hoạch kiểm tra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng kiểm tra nội dung bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống của người lao động trong đơn vị.

          - Hàng năm các cấp Công đoàn tổ chức sơ, tổng kết các hoạt động Công đoàn, trong đó có nội dung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho CB-CC-VC trong đơn vị để rút kinh nghiệm và nhân diện điển hình


-Nguyễn Hữu Lý – Chủ tịch CĐG huyện Hoài Ân-


 

Các tin khác của Đời sống :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TEDx - Vietsub] Tại sao bạn không thể thay đổi bản thân
Danh ngôn

Hãy tử tế với những gã nghiện máy tính, biết đâu sau này bạn sẽ làm việc cho ai đó trong số họ

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: