Trường THPT chuyên Chu Văn An tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023
Cập nhật: 12/10/2022 - đọc: 517 lần

Chiều ngày 08/09/2022, Nhà trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra trong năm học 2021–2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023.

Thầy Dương Trọng Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường điều hành Hội nghị


Nhằm phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2021-2022, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Trong năm học năm 2022-2023, nhà trường thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra.

Thầy Phan Văn Hà, PBT, Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc Báo cáo tổng kết và phương hướng

 nhiệm vụ năm học 2022-2023


Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã được nghe Báo cáo Công tác thu, chi tài chính và phúc lợi, Báo cáo tài chính công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

    Thầy Nguyễn Phước Bình, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và 

phương hướng hoạt động trong năm học 2022-2023


Lãnh đạo nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải đáp những thắc mắc. Đồng thời, trên cơ sở các nội dung báo cáo, hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên và công nhân viên nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Thầy Dương Trọng Anh, Hiệu trưởng và Thầy Trần Huy Bình, Chủ tịch công đoàn cơ sở ký kết và phát động thi đua năm học 2022-2023.

       

        Cũng tại Hội nghị, Nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát động phong trào đóng góp ủng hộ “Giáo viên và học sinh vùng khó khăn”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" năm 2022. Qua phát động, Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường hưởng ứng tích cực.

Thầy Dương Trọng Anh, Hiệu trưởng và Thầy Trần Huy Bình, Chủ tịch công đoàn tham gia ủng hộ 

phong trào “Chung tay vì người nghèo năm 2022”

                                                                              Công đoàn Trường THPT chuyên Chu Văn An

 

Các tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: