Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và tập huấn tài chính công đoàn
Cập nhật: 17/05/2022 - đọc: 485 lần
Ngày 17/5/2022, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và tập huấn tài chính công đoàn cơ sở cho gần 120 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, Kế toán các CĐCS trực thuộc.

        

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán trưởng LĐLĐ tỉnh hướng dẫn công tác tài chính công đoàn

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, trao đổi một số nội dung công tác tài chính công đoàn, phần mềm kế toán công đoàn; đồng chí Trần Phan Phi Hùng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh triển khai quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 21/KH-CĐN ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ CĐGD tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công đoàn đến cuối năm học 2021-2022.

Đ/c Trần Phan Phi Hùng- CT CĐGD tỉnh triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW

         Qua trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung tại hội nghị  đã giúp cho mỗi cán bộ CĐCS xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn và có thêm kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để vận dụng, triển khai công tác tài chính công đoàn tại cơ quan, đơn vị, trường học theo đúng quy định; góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, nhà giáo, người lao động. 

                                                                                                         CĐGD tỉnh

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: