Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Cập nhật: 23/12/2021 - đọc: 969 lần
Ngày 21.12, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, không thu 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Không thu 50% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 4, 5, 6, 9 và 10 Mục 2 Nghị quyết số 68 ngày 01 tháng 7 năm 2021 và điểm e khoản 1 Nghị quyết số 126 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 16 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tương ứng với số học phí không thu.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết định; tổ chức kiểm tra, giám sát và thường xuyên báo cáo tình hình; kịp thời đề xuất tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

XUÂN NGUYÊN

Các tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

Khuyết Danh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: