Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Cập nhật: 04/06/2019 - đọc: 1789 lần
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai Đề án trong toàn ngành Giáo dục đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xác định các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng.

Yêu cầu bám sát nội dung của Đề án, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong triển khai Đề án, đảm bảo thời gian theo kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ GD&ĐT;

Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Đề án.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị đầu mối, chủ trì lập kế hoạch triển khai Đề án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đã được phê duyệt…

Các Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với ngành Giáo dục triển khai Quyết định 1299 và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án của ngành Giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị;

Phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, tổ chức xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Phối hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện được từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn chi thường xuyên của các sở GD&ĐT và nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định…

Các cơ sở giáo dục ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục;

Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học. Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học…

Hải Bình

Các tin khác của Trao đổi :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

Ngạn ngữ phương Tây
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: