Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức tập huấn Ban Thanh tra nhân dân và Ủy Ban kiểm tra công đoàn
Cập nhật: 27/05/2019 - đọc: 487 lần
Ngày 24/5/2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng công tác cho Trưởng Ban thanh nhân dân và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường học. Dự buổi tập huấn có các đồng chí trong Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Hà Trọng Thi, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp các học viên hiểu rõ một số nội dung, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân trường học; đồng chí Huỳnh Thị Kim Hoàng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh trình bày chuyên đề Tổ chức và phương pháp hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; đồng chí Trần Phan Phi Hùng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh trao đổi kinh nghiệm Công đoàn với công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo … Đây là những kỹ năng hết sức cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ làm công tác Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn trường học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                            CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: