Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động
Cập nhật: 21/12/2018 - đọc: 1922 lần
Công đoàn Ngành Giáo dục (CĐNGD) Bình Định hiện quản lý, chỉ đạo trực tiếp 57 CĐCS bao gồm công đoàn các trường THPT và đơn vị trực thuộc với 3.333 cán bộ, giáo viên và lao động (CBGVLĐ); phối hợp với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố quản lý 611 CĐCS trường học với trên 19.000 CBGVLĐ. Cùng với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp cùng chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục, CĐNGD đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGVLĐ.

Triển khai đồng bộ

CĐGD tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo, LĐLĐ các cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch của Ngành. Ngay từ đầu năm học, các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình công tác, đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGVLĐ, góp phần tích cực ổn định tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của đội ngũ nhà giáo và NLĐ, nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, nâng cao vị thế của Ngành, góp phần đổi mới sự nghiệp giáo dục.

Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời, quy chế dân chủ cơ sở được phát huy. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến CBGVLĐ. Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai sôi nổi, hiệu quả góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Hiệu quả thiết thực

Đồng chí Trần Phan Phi Hùng - Chủ tịch CĐNGD tỉnh cho biết: Với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, hiệu quả, đội ngũ CBGVLĐ trong tỉnh được củng cố về số lượng, nâng dần về chất lượng; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, mô phạm, môi trường văn hóa văn minh, thân thiện trong các nhà trường. CĐNGD chủ động tiếp cận, giải quyết khó khăn tại chỗ cũng như huy động các nguồn lực, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Riêng năm học 2017 - 2018, các cấp CĐGD tỉnh đã trao tặng, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà công vụ giáo viên, nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng quà đoàn viên, lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn ngành hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” và hoạt động xã hội, từ thiện với số tiền quyên góp là 1.091.803.778 đồng. Hiệu quả các phong trào thi đua được nâng cao với 156 sáng kiến đạt giải cấp Ngành; trong đó có 6 sáng kiến đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”... Đồng thời, các cấp CĐGD tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động VHVN - TDTT, nâng cao chăm lo về đời sống tinh thần cho CBGVLĐ.

Năm học 2018 - 2019, CĐNGD tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNV. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển vững chắc, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay của Ngành giáo dục và đào tạo.


Ánh Nguyệt
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Hãy tử tế với những gã nghiện máy tính, biết đâu sau này bạn sẽ làm việc cho ai đó trong số họ

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: