Hội Khuyến học tỉnh Bình Định sơ kết 3 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập
Cập nhật: 27/11/2018 - đọc: 172 lần
Sáng 27-11, Hội Khuyến học tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 448 của Hội Khuyến học Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 3 năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo nên nhận thức trong cán bộ và nhân dân về xây dựng 4 mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 448 của Hội Khuyến học Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận của xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 188.338 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm hơn 46% số hộ gia đình toàn tỉnh; Có 193 Ban khuyến học dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm gần 64% số dòng họ đã thành lập Ban khuyến học; Có 630 thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập cấp thôn, làng, khu phố”, chiếm 54,2% số thôn, làng, khu phố toàn tỉnh; Có 716 cơ quan, trường học, doanh nghiệp thuộc 2 cấp xã và huyện quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, chiếm tỷ lệ 61,1% tổng số  cơ quan, trường học, doanh nghiệp đã thành lập Hội khuyến học; Về “Cộng đồng học tập” cấp xã, toàn tỉnh có 77 trong tổng số 159 xã, phường, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập”, đạt 48,4%.

 Quang cảnh hội nghị sơ kết 3 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập

Trong 2 năm tới, các cấp Hội Khuyến học trong tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, huyện, xã; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; phấn đấu đén năm 2020 cả tỉnh có 70% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 70% cộng đồng cấp thôn, làng, ấp, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 60% cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 70 số cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”….

Tin - ảnh: XUÂN NGUYÊN


Các tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
Sống và Suy ngẫm
Danh ngôn

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

Jack Ma
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: