Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động
Cập nhật: 25/09/2018 - đọc: 483 lần
Sáng 24.9, tại Hà Nội, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc với sự tham dự của 946 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10,5 triệu đoàn viên CĐ cả nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: SƠN TÙNG

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Điều lệ CĐ Việt Nam đã được đại hội biểu quyết thông qua. 

“Hướng về cơ sở, lắng nghe cơ sở”

Sau khi đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, trình bày tóm tắt nội dung quy chế làm việc, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trình bày tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI. Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và kịp thời bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, đề ra các chủ trương đúng, phù hợp, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong thời gian nửa sau của nhiệm kỳ, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XI CĐVN đề ra.

BCH Tổng LĐLĐVN đã thảo luận, xem xét, thông qua 84 nội dung, tăng 27% so với nhiệm kỳ trước; có 887 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung; ban hành 4 chương trình hành động được Đại hội XI CĐVN thông qua, 3 quyết định, 23 nghị quyết trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề, 1 kết luận và giao Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cụ thể hoá, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện. Đến nay, về cơ bản 100% nội dung công việc đề ra trong chương trình toàn khóa đã được thực hiện, đồng thời có 27 nội dung đã được BCH quyết định bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nổi bật như: Nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực giữa hai kỳ họp BCH, Đoàn Chủ tịch đã kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn để cụ thể hóa, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN. Trong nhiệm kỳ, tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, quyết định 3.489 nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chủ trương, nghị quyết của BCH, Đoàn Chủ tịch, điều hành công việc hàng ngày của Tổng LĐLĐVN; đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp mới, thiết thực, hiệu quả ở nửa cuối nhiệm kỳ.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XI, rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó lãnh đạo phải bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn những vấn đề then chốt để tập trung nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện; đánh giá đúng tình hình, nhanh nhạy trong phát hiện và xử lý các vấn đề lớn, mới phát sinh, kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình hoạt động và cách thức chỉ đạo để thích ứng với tình hình mới; hướng về cơ sở, lắng nghe cơ sở, tập trung nguồn lực cho cơ sở, đầu tư nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS.

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân, tổ chức CĐ và một số vấn đề từ thực tiễn đặt ra trong điều kiện mới chưa được giải quyết thỏa đáng. Công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc và đầy đủ về các chủ trương mới của CĐ có bước chuyển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bổ sung quy định quyền của đoàn viên vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tại đại hội, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ và dự thảo Điều lệ CĐVN. Theo đó, sau 5 năm thực hiện, Điều lệ CĐVN khóa XI cơ bản vẫn phát huy tác dụng, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức CĐVN ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình mới cũng như để quán triệt các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị và từ một số bất cập trong thực hiện Điều lệ đã đặt ra sự cần thiết phải sửa đổi Điều lệ CĐVN.

Theo đó BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI đã chỉ đạo tập hợp, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét kỹ các ý kiến tham gia, góp ý của đoàn viên, cán bộ CĐ các cấp, lựa chọn được nhiều ý kiến có giá trị về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng Dự thảo Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung), gồm 11 chương và 35 điều (tăng 1 chương và giảm 10 Điều so với Điều lệ hiện hành). Đóng góp cho Dự thảo Điều lệ, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều lệ quyền của đoàn viên: “Được cấp thẻ đoàn viên CĐ và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế CĐ, các hình thức liên kết, hợp tác khác của CĐ” và “Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt CĐ và tạm dừng đóng đoàn phí CĐ, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc làm”.

Bên cạnh việc lấy ý kiến bằng phiếu phát cho các đại biểu, đại hội đã thảo luận trực tiếp tại hội trường. Các tham luận đều cơ bản thống nhất với Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung. Thay mặt Đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội góp ý, để thể hiện vai trò, chức năng “bẩm sinh” của CĐ là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ trong tình hình mới thì cần chọn lọc những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện nội dung, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh bày tỏ nhất trí với Dự thảo Điều lệ bổ sung quy định “trong một số trường hợp có thể bầu cử bằng biểu quyết giơ tay theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN”. Quy định này giúp rút ngắn thủ tục bầu cử trong những tình huống cụ thể. “Tuy nhiên cần quy định rõ các trường hợp được áp dụng và chỉ nên thực hiện khi bầu cử không có số dư hoặc bầu cử một số chức danh trong Ban chấp hành CĐ sau khi đã thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự rất kỹ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng” - đồng chí Phạm Bá Vĩnh góp ý. Các đại biểu đại diện cho LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và CĐ Công thương VN cũng bày tỏ đồng tình với sự thay đổi này trong dự thảo Điều lệ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình góp ý vào Dự thảo Điều lệ CĐVN. Theo đó, qua tham luận tại hội trường và qua lấy ý kiến bằng phiếu, hầu hết các ý kiến góp ý đều đồng tình, đánh giá cao quá trình chuẩn bị sửa đổi. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu sửa đổi và bổ sung một số điều trong dự thảo. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ CĐVN. Ngay sau khi Điều lệ CĐ Việt Nam có hiệu lực thi hành, đại hội đã bỏ phiếu hình thức bầu cử BCH XII.

                                                                                                                     Báo Lao động

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
[TED vietsub ] Rèn kỹ năng tự tin
Danh ngôn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: