Công đoàn Giáo dục tỉnh kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018
Cập nhật: 13/04/2018 - đọc: 905 lần
Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm học 2017-2018, từ ngày 03/4/2018 đến ngày 12/4/2018, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra hoạt động công đoàn tại 13 công đoàn cơ sở trực thuộc.
Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn các đơn vị đã phối hợp tốt với Chính quyền trong việc chăm lo đời sống; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành như: Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"...góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng đề nghị công đoàn các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với Chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thể hiện tốt vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; quan tâm, giúp đỡ cán bộ, giáo viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nghề nghiệp.
Một số hình ảnh
Làm việc tại Công đoàn trường THPT Nguyễn Du

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Nguyễn Du

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Tam Quan

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Tam Quan

Làm việc tại Công đoàn trường THPT số 1 Phù Mỹ

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Nguyễn Hồng Đạo

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Ngô Mây


Làm việc tại Công đoàn trường THPT số 1 An Nhơn Làm việc tại Công đoàn trường THPT số 3 Tuy Phước

Làm việc tại Công đoàn trường PTDTNT Vĩnh Thạnh

Làm việc tại Công đoàn trường PTDTNT Vĩnh Thạnh


Làm việc tại Công đoàn trường THPT Hòa Bình

Làm việc tại Công đoàn trường THPT Hòa Bình

Làm việc tại Công đoàn trường THPT  Hoài Ân

Làm việc tại Công đoàn trường Quốc Học Quy Nhơn

Làm việc tại Công đoàn trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cách quản lý thời gian
Danh ngôn

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi

Ngạn ngữ Trung Quốc
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: