Trường THPT An Lão cùng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
Cập nhật: 28/03/2018 - đọc: 523 lần
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020";

          Thực hiện công văn số 217/SGDĐT-GDTrH, ngày 09 tháng 2 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định; Quyết định số 252/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 2 năm 2018 của UBND huyện An Lão về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; 

Vào 7h00', ngày 23/03/2018, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT An Lão tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 cùng với nhân dân xã An Hòa, huyện An Lão.


           Đây cũng là hoạt động thường xuyên và vô cùng ý nghĩa. Hoạt động này nhằm động viên đông đủ các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp giữ nước" trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thúwc về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

                                                                                                                                     Kim ThanhCác tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
Thiên tài nhỏ tuổi
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: