Phần mềm Ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản
Cập nhật: 26/01/2018 - đọc: 147 lần
Phần mềm ứng dụng trên di động với nội dung tiện ích cho mọi đối tượng có nhu cầu ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản.
Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản được cấp cho thí sinh khi thi đạt 6 mô đun cơ bản:

1. Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1)
2. Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2)
3. Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
4. Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
5. Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
6. Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)

Đề thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản gồm 02 phần thi: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

1. Bài thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, được lấy ra ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của trung tâm tổ chức thi và được chấm hoàn toàn tự động trên máy. Thời gian thi trắc nghiệm là 30 phút và máy tính sẽ tự động nộp bài khi hết thời gian thi.

2. Bài thi thực hành: do Ban Đề thi của Trung tâm tổ chức thi xây dựng và được kiểm duyệt theo đúng quy định của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi. Thời gian thi thực hành là 120 phút bao gồm các nội dung theo chuẩn kiến thức của chứng chỉ.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Cấu trúc phần mềm với nội dung tiện ích, hy vọng giúp các bạn Ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản đạt kết quả cao.

TV
Mỗi ngày một cuốn sách
Trịnh Công Sơn với cây đàn Lya và hoàng tử bé
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: