Cập nhật: 01/01/1970 - đọc: lần
Các tin khác của Hoạt động :
Mỗi ngày một cuốn sách
Cuộc đời tôi - 100 giờ với Fidel Castro
Danh ngôn

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi

B.Franklin
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: