Trường THPT số 3 Phù Cát tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Cập nhật: 02/06/2017 - đọc: 717 lần
Nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cụ thể từng cán bộ, giáo viên, ngày 29/05/2017, Trường THPT số 3 Phù Cát đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: Học tập Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thạc sĩ Hà Văn Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường- báo cáo chuyên đề


Tham gia học tập chuyên đề có Ban Giám hiệu, và toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.       Nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Không chỉ nâng cao nhận thức về những biểu hiện của vấn đề suy thoái, chuyên đề còn giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra những vấn đề cơ bản để phòng và chống các dấu hiệu suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. Từ đó giúp mỗi người tiếp tục thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn tiêu cực, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để ngày càng tiến bộ.


Hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên  học tập chuyên đề


                                                                                                                                                                                           Mỹ Lượng


Các tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
Bí mật của cảm hứng & say mê
Danh ngôn

Hãy tử tế với những gã nghiện máy tính, biết đâu sau này bạn sẽ làm việc cho ai đó trong số họ

Bill Gates
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: