Trường THPT số 3 Phù Cát tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Cập nhật: 02/06/2017 - đọc: 485 lần
Nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cụ thể từng cán bộ, giáo viên, ngày 29/05/2017, Trường THPT số 3 Phù Cát đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: Học tập Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thạc sĩ Hà Văn Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường- báo cáo chuyên đề


Tham gia học tập chuyên đề có Ban Giám hiệu, và toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.       Nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Không chỉ nâng cao nhận thức về những biểu hiện của vấn đề suy thoái, chuyên đề còn giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra những vấn đề cơ bản để phòng và chống các dấu hiệu suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. Từ đó giúp mỗi người tiếp tục thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn tiêu cực, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để ngày càng tiến bộ.


Hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên  học tập chuyên đề


                                                                                                                                                                                           Mỹ Lượng


Các tin khác của  :
Mỗi ngày một cuốn sách
Mãi mãi học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: