Lễ bàn giao công đoàn cơ sở các trung tâm giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố
Cập nhật: 31/10/2016 - đọc: 1112 lần
Thực hiện công văn số 271/LĐLĐ-ToC, ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chuyển giao công đoàn cơ sở; ngày 28/ 10/2016, Công đoàn Giáo dục tỉnh tiến hành lễ bàn giao các trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh về trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã,thành phố.

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, UV BTV,Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Huỳnh Lê Diễm Tuyết, Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở các trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh- Chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh đã tiến hành bàn giao về công tác tổ chức, công tác tài chính và các loại hồ sơ, sổ sách của công đoàn cơ sở các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp cho Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố quản lý.
CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Dòng đời
Danh ngôn

Hãy thành thật với chính mình. Nếu tuân thủ nguyên lý ấy, bạn sẽ đưa ra nhiều quyết định một cách dễ dàng và ít rủi ro hơn

Tony Hsieh
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: