Lễ bàn giao công đoàn cơ sở các trung tâm giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp các huyện, thị xã, thành phố
Cập nhật: 31/10/2016 - đọc: 547 lần
Thực hiện công văn số 271/LĐLĐ-ToC, ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc chuyển giao công đoàn cơ sở; ngày 28/ 10/2016, Công đoàn Giáo dục tỉnh tiến hành lễ bàn giao các trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh về trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã,thành phố.

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, UV BTV,Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Huỳnh Lê Diễm Tuyết, Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở các trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh- Chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh đã tiến hành bàn giao về công tác tổ chức, công tác tài chính và các loại hồ sơ, sổ sách của công đoàn cơ sở các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp cho Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố quản lý.
CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc
Danh ngôn

Sáng tạo những sản phẩm mới mà chỉ tập trung vào những nhóm người thật khó. Nhiều khi, người ta không biết mình thực sự muốn điều gì cho đến khi bạn đưa nó cho họ xem

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: