Tổng kết năm 2015 Cụm thi đua Công đoàn ngành tỉnh Bình Định
Cập nhật: 11/01/2016 - đọc: 777 lần
Ngày 08/01/2016 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, diễn ra Hội nghị Tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 Cụm thi đua Công đoàn ngành tỉnh.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các ban LĐLĐ tỉnh; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên của 4 đơn vị Cụm thi đua Công đoàn ngành, gồm: Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh-Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Cụm trưởng báo cáo Tổng kết năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, các Công đoàn ngành đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ sôi nổi, hiệu quả và thiết thực. Qua đó góp phần thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do LĐLĐ tỉnh đề ra. Hội nghị cũng được nghe đại diện các công đoàn ngành trong Cụm báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn thuộc lĩnh vực ngành nghề và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh, CT CĐGD tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua báo cáo tại HN

Kết quả xếp loại thi đua năm 2015, 4 công đoàn ngành đều đạt Vững mạnh xuất sắc. Qua bình chọn thi đua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh được hội nghị thống nhất đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Công đoàn ngành ký kết thi đua và bầu Công đoàn Ngành Y tế làm Cụm trưởng, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh làm Cụm phó Cụm thi đua Công đoàn Ngành năm 2016.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, PCT LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo HN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các Công đoàn ngành có nhiều cố gắng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, mang lại những thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua trong năm 2015. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian đến, các Công đoàn ngành cần cố gắng khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016 đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực và hiệu quả, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cụm thi đua CĐN ký kết giao ước thi đua năm 2016

CĐGD Bình Định

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
EQ - Trí tuệ cảm xúc
Danh ngôn

Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại

Steve Jobs
Văn bản mới
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: