Công đoàn Giáo dục Bình Định tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở trường học năm 2015
Cập nhật: 30/12/2015 - đọc: 2214 lần
Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm học 2015-2016, ngày 30/12/2015, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Bình Định tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở trường học năm 2015.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, GDTX-HN và đơn vị giáo dục trực thuộc.


                                                                          Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề: nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở; tài chính công đoàn  cơ sở; Ủy ban Kiểm tra và hoạt động của Ban Nữ công công đoàn cơ sở. Sau phần trình bày của báo cáo viên, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở là hoạt động thường xuyên hàng năm của Công đoàn Giáo dục tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ sở ngày một hiệu quả hơn./.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch CĐGD tỉnh

Đồng chí Trần Phan Phi Hùng - P.Chủ tịch CĐGD tỉnh

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hoàng - UV BTV CĐGD tỉnh

Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
                                                                                  

                                                                                                CĐGD Bình Định

 

Các tin khác của Xây dựng công đoàn :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại

Steve Jobs
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: