Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông năm 2015
Cập nhật: 14/12/2015 - đọc: 2252 lần
Sáng 14-12, Sở GD&ĐT Bình Định phối hợp với Trường cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông năm 2015.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 100 học viên là lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian 8 tháng học tập, các học viên sẽ được học 19 chuyên đề thuộc các khối kiến thức, gồm: Đường lối phát triển giáo dục Việt nam; Lãnh đạo và quản lý; Quản lý hành chính Nhà nước về GD&ĐT; Quản lý nhà trường; Các kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường.


Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

          Theo ông Trần Đức Minh, giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định, mục tiêu của lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý trường trung học phổ thông. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực, kỹ năng, phong cách trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt được nhiệm vụ quản lý được giao.
                                                                        
                                                                                                 Tin - ảnh: XUÂN NGUYÊN

Các tin khác của Tuyên truyền :
Mỗi ngày một cuốn sách
Kiên tâm Chìa khóa thành công
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: